JAVNA RASPRAVA

Na 17. sednici Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije održanoj 19.11.2008. godine doneta je odluka da započne javna rasprava u vezi sa nacrtom Zakona o psihološkoj delatnosti, koja će se odvijati do 20.12.2008. Nakon toga biće organizovana i tribina povodom ulaženja u proceduru usvajanja ovog akta. Detaljno obaveštenje u vezi sa planiranom tribinom biće objavljeno blagovremeno.…

PSIHOLOGIJA JEDNA JEDINA

Redakcija Psihologije u sadašnjem sastavu, u dva svoja mandata, uredila je ukupno 12 brojeva tokom 2006, 2007. i 2008. godine. Kao najveći uspeh Redakcije, možemo smatrati uvrštavanje Psihologije na tzv. ISI listu, tj. na Web of Science, krajem 2007. godine. Ta činjenica nesumnjivo je obezbedila vidljivost srpske psihološke nauke u svetu.

NACRT STANDARDA PSIHOLOŠKE PRAKSE

Izvršni odbor Društva psihologa Srbije je imenovao Komisiju za izradu Standarda psihološke prakse čiji su članovi Tamara Džamonja – Ignjatović (predsednik), Višnja Helajzen, Jasna Hrnčić i Dragan Vukotić imali za cilj da pripreme dokument koji predstavlja polaznu osnovu za definisanje opštih i posebnih standarda psihološke prakse.