Istorija Beograda

Beograd je grad burne ali često i tragične sudbine, pre svega zbog svog jedinstvenog položaja na ušću Save u Dunav, na razmeđu Istoka i Zapada. Preko njega su prolazili i ukrštali se putevi kojima su nadirali ratnički narodi koji su osvajali i razarali ovaj grad, iznova ga gradili i dograđivali. Ime Beograd prvi put je…

Filozofski fakultet u Beograd

  http://www.f.bg.ac.rs Filozofski fakultet je najstariji fakultet Univerziteta u Beogradu, čiji počeci sežu u 1838. godinu kada je aktom kneza Miloša u Kragujevcu osnovan Licej. Danas je Filozofski fakultet moderna škola koja prati sve savremene tokove evropskog akademskog prostora. Filozofski fakultet ima 255 saradnika u nastavi, a na njemu studira oko 6000 studenata na svim…

BILTEN EFPA – EU 5-2011

OVDE možete pogledati Bilten EFPA – EU list 5-2011. koji ima za cilj da informiše članove, saradnike i partnerske organizacije EFPA-e o aktivnostima EU koje su relevantne za psihologiju. U ovom broju možete pronaći informacije o najavljenim konferencijama, objavljenim publikacijama, javnim pozivima za podnošenje predloga projekata, javnim pozivima za dodelu bespovratnih sredstava, javnim pozivima za…

SENZORNA SOBA U SOMBORSKOJ ŠKOLI

U sredu, 26.10.2011. održan je sastanak podružnice psihologa Zapadno-bačkog okruga u ŠOSO „Vuk Karadžić“ u Somboru. Učesnici su imali priliku da vide senzornu sobu koja se nalazi u ŠOSO „Vuk Karadžić“  u Somboru – predstavljene su tehnologije kojima je soba opremljena, a  učesnici su saznali i nešto više o predviđenoj primeni senzorne sobe, kao i…

GUIDELINES FOR ABSTRACT SUBMISSION

INVITATION LETTERINVITED KEYNOTE SPEAKERSSUBMISSION FORMGUIDELINES FOR ABSTRACT SUBMISSION Each author can submit up to 3 abstracts, being credited as the first author only for one abstract. In a case of a large number of submitted abstracts, Program Committee will decide about the form of presentation (oral or poster). The three best posters will be awarded.…

corr

INVITED KEYNOTE SPEAKERS

INVITATION LETTERINVITED KEYNOTE SPEAKERSSUBMISSION FORMGUIDELINES FOR ABSTRACT SUBMISSION Prof. Philip Corr, PhD, University of East Anglia, United Kingdom„Anxiety and the Behavioural Inhibition System„ Website:– University of East Anglia: http://www.uea.ac.uk/swp/People/Academic/Philip+Corr– British Society for the Psychology of Individual Differences: www.bspid.org.uk/– School of Social Work and Psychology: http://www.ueapsychology.net/differential-psychology-pg14.html Prof. Reiner Riemann, PhD, University of Bielefeld, Germany„Advances in the…

ivic

Prof. dr Ivan Ivić

Plenarno predavanje na temu „Čovek kao animal symbolicum: novi uvidi“ održaće Prof. dr Ivan IvićUniverzitet u Beogradu, Srbija Prof. dr Ivan Ivić je penzionisani profesor. Od 1960. do 2002. predavao je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Specijalizaciju je završio kod Žana Pijažea na Institutu „J. J. Rousseau“ u Ženevi, 1971. godine.  Bio…

reiman

Prof. dr Rainer Riemann

  Plenarno predavanje na temu „Advances in the behavior genetic study of personality and ability traits“ održaće   Prof. dr Rajner RimanUniverzitet u Bilefeldu, Nemačka   Prof. dr Rajner Riman je od 2007. godine profesor na Univerzitetu u Bilefeldu. Šef je Departmana za psihologiju ličnosti, psihologiju individualnih razlika i  psihodijagnostiku. Od 2004. do 2006. bio…

corr

Prof. dr Philip Corr

Plenarno predavanje na temu „Anxiety and the Behavioural Inhibition System“ održaće   Prof. dr Filip KorUniverzitet Istočne Engleske, Velika Britanija Prof. dr Filip Kor je šef Departmana za psihologiju Univerziteta Istočne Engleske od 2009. godine. Prethodno je bio profesor psihologije na Univerzitetu Svonsi. Akreditovani je psiholog (C.Psychol.) i istaknuti član (AFBPsS) Britanskog psihološkog društva, akreditovani…