Ethical code

All Association members, regardless of their branch and type of their field, adhere to the principle of psychologists’ Ethical Codex in their professional behaviour. *** Ethical code of psychologist of Serbia has been adopted in Belgrade, April 20th 2000  at the meeting of the Assembly of Serbian Psychological Society (DPS in further text). The Code of Ethics…

About us

  Serbian Psychological Society was founded in 1953 as a branch of the Yugoslav Psychological Society. One of its founders was Prof. Borislav Stevanovic, who was a British student. In 1926 he defended his Ph.D. dissertation „An Experimental Study of the Mental Processes Involved in Judgment“ at London University. As of 2021. the President of our…

logo-DPS

IZMENE I DOPUNE STATUTA DRUŠTVA

Društvo psihologa Srbije obaveštava članove i predsednike sekcija, podružnica i odbora, da je u toku rad na izmenama i dopunama postojećeg Statuta Društva. Pozivamo Vas da svoje sugestije i predloge pošaljete na E-mail dpscpp@sezampro.rs (Subject: predlozi za Statut) kako bi Komisija mogla da ih blagovremeno razmotri i ugradi u Statut.

Stručna psihološka literatura za studente

PRVA GODINA STUDIJA STATISTIKA ZA PSIHOLOGE, Čedomir Dragićević – literatura za predmet Statistika u psihologiji 1 STATISTIKA U PSIHOLOGIJI – PRIRUČNIK, Lazar Tenjović – literatura za predmet Statistika u psihologiji 1 METODE ISTRAŽIVANJA PONAŠANJA, Stanislav Fajgelj – literatura (dopunska) za predmet Statistika u psihologiji 1, literatura (dopunska) za predmet Kvalitativna istraživanja FIZIOLOGIJA NERVNOG SISTEMA, Mira…

Komisija za statusna pitanja

IZVEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA STATUSNA PITANJA IO DPS Komisija je konstituisana 07.06.2005. godine kao petočlana sa mogućnošću proširenja. Članovi komisije su: Biljana Šaula, Gordana Lazić, Smiljka Ivačković, Biljana Lajović i Vera Kondić. Komisija je, u izveštajnom periodu imala četri sastanka, više međusobnih konsultacija i čestu komunikaciju telefonom i e-mejlom. Razmatrala je i odgovorila  na…

Upoznajte predsednika Izvršnog odbora

Višnja Helajzen – diplomirani psiholog, rođena 1951. godine, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu na grupi za psihologiju 1976. godine. Trenutno na poziciji Savetnika generalnog direktora Nacionalne službe za zapošljavanje. Ekspert za profesionalnu orijentaciju (vocational guidance) i upravljanja ljudskim resursima. U  poslediplomskom obrazovanju, uz praksu u ovoj oblasti psihologije, stekla je znanja i veštine trening…

Empirijska psihologija 1905-1953

Brana PetronijevićRođen je 1875. godine u Sovljaku kod Uba. Školovao se u Valjevu, a više razrede gimnazije završio je u Beogradu kao najbolji đak i odličan poznavalac jezika. Još u to vreme imao jaku motivaciju da se afirmiše i savlada jaz između Srbije i Evrope. Studira medicinu u Beču, a doktorira u Lajpcigu. Od 1899.…

Prvi period 1835-1905

Konstantin BrankovićRođen je u Novom Sadu 1814. godine gde je završio Osnovnu školu i gimnaziju. Studije filozofije i prava završio u Segedinu i Pešti. Prvi profesor psihologije u istoriji našeg školstva, čovek od koga počinje razvoj psihologije u Srbiji. Na Liceju i Velikoj školi predavao je psihologiju sa logikom. Koncepcija psihologije koju je zastupao bila je metafizičke prirode…

Korisni linkovi

Ministarstvo rada i socijalne politike www.minrzs.gov.rsMinistarstvo prosvete www.mps.gov.srMinistartsvo za nauku i tehnološki razvoj www.nauka.gov.rs Uprava za izvrsenje zavodskih sankcija – ministarstvo pravde www.mpravde.gov.sr EFPA Evropska federacijae psiholoških asocijacija  www.efpa.beAPA Američka psihološka asocijacija www.apa.org Filozofski fakultet u Beogradu www.f.bg.ac.rsFilozofski fakultet u Novom Sadu www.ff.ns.ac.rsOdsek za psihologiju, Novi Sad www.psihologija.edu.rs Filozofski fakultet u Nišu www.filfak.ni.ac.rs Pedagoško društvo…

Marketing

Fizička i pravna lica mogu svoje komercijalne poruke objavljivati u Psihološkim novinama Društva psihologa Srbije.    Cena oglasnog prostora   Redovni brojevi Povećan tiraž  1/1  12.000 RSD 20.000 RSD   1/2  8.000 RSD 10.000 RSD   1/4  4.000 RSD 7.000 RSD   1/8  2.500 RSD 3.000 RSD