PLENARNI OKRUGLI STO O UPOTREBI PSIHOLOŠKIH INSTRUMENATA

Na Saboru psihologa je u petak 3.6.2011. u Kongresnoj sali održan plenarni okrugli sto pod nazivom STANDARDI I PROCEDURE UPOTREBE PSIHOLOŠKIH MERNIH INSTRUMENATA.UČESTVOVALI SU: Nataša Barišić-Ciganović, Aleksandar Baucal, Jovan Mirić, Radmila Korica-Tošović, Branislav Strahinić, Vesna Gavrilov-Jerković i Vladimir Hedrih. Tom prilikom razmatran je i nacrt Pravilnika. Preporučujemo da se detaljnije upoznate sa odeljkom iz knjige…

Pravilnik o standardima i procedurama upotrebe psiholoških mernih instrumenata

Pri izradi ovog Pravilnika korišćeni su:· INTERNATIONAL GUIDELINES FOR TEST USE International Test Commission, 2000., www.intestcom.org· PRAVILNIK O PSIHO­DIJAGNOSTIČKIM SREDSTVIMA Hrvatska psihološka komora, 2005., http://www.psiholoska-komora.hr· ZAKON O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DELATNOSTI Službeni glasnik RS br. 25/96, 101/05., www.dps.org.rs· NACRT NOVOG ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DELATNOSTI Društvo psihologa Srbije, 2010., www.dps.org.rs· ETIČKI KODEKS PSIHOLOGA SRBIJE Društvo…

Izveštaj predsednika DPS 2011.

DRUŠTVO PSIHOLOGA SRBIJEIzborna skupština, 19. mart 2011. godine GOVOR PREDSEDNIKA Redovna Izborna skupština Društva psihologa Srbije važan je trenutak u njegovom trajanju i razvoju, posebno u situaciji kada ima razloga da budemo zadovoljni aktivnošću Društva i njegovih članova u prethodnom periodu. Na brojnim skupovima psihologa i organima Društva o tome smo govorili tokom dva uzastopna…

Izveštaj Verifikacione komisije 2011.

IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE Izborna Skupština Društva psihologa Srbije 19.03.2011. Evidentirano je 47 predstavnika aktivnih sekcija i podružnica. Na Izbornoj Skupštini prisustvo je na početku potvrdilo 38 predstavnika, dok je u glasanju učestvovalo 37 predstavnika. Jedan predstavnik je napustio Skupštinu u toku sednice. Posle objavljenog glasanja Komisija je konstatovala da je predato 37 glasačkih listića, to…

Poslovnik o radu Odbora za etička pitanja

NACRT Na osnovu člana 61. Statuta Društva psihologa Srbije, Skupština Društva psihologa Srbije na Skupštini održanoj ___________ godine donosi POSLOVNIK  O  RADU ODBORA  ZA  ETIČKA  PITANJA  PSIHOLOGA Član  1. Odbor  za  etička  pitanja  psihologa  Srbije ( u nastravku: Odbor) ima  sedam članova, koje imenuje Skupština Društva  psihologa Srbije ( u nastavku: DPS). Skupština DPS  bira…

Poslovnik o radu Izvršnog odbora

NACRT Na osnovu člana 47. Statuta Društva psihologa Srbije, Skupština Društva psihologa Srbije na Skupštini održanoj ___________ godine donosi POSLOVNIK O RADU IZVRŠNOG ODBORA DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE I Opšte odredbe član 1. Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije ( u daljem tekstu: IO), način donošenja odluka, pripremanje i sazivanje sednica,…

Pravilnik o radu Nadzornog odbora

NACRT Na osnovu člana 39. Statuta Drištva psihologa Srbije od 30. januara 2010. godine Skupština Društva psihologa Srbije na svojoj sednici održanoj _______ god. donosi PRAVILNIK O RADU Nadzornog odbora Društva psihologa Srbije I Opšte odredbe član 1. Ovim Pravilnikom se uređuje: pripremanje i sazivanje sednica, rad na sednicama Nadzornog odbora, način vršenja funkcije, kontrole,…

Pravilnik o radu Suda časti

NACRT Na osnovu člana 39. 62. i 63. Statuta Drustva psihologa Srbije od 30. januara 2010. godine Skupština Društva psihologa Srbije na svojoj sednici održanoj _____________ . god. donosi PRAVILNIK O RADU SUDA ČASTI I Opšte odredbe Član 1. Sud časti je organ Društva psiholog Srbije čija je osnovna funkcija zaštita etičkih normi struke i…

Poslovnik o radu Skupštine

NACRT Na osnovu člana 37. Statuta Društva psihologa Srbije, Skupština Društva psihologa Srbije na Skupštini održanoj ___________ godine donosi POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE I OPŠTE ODREDBE član 1. Ovim Poslovnikom se reguliše način rada Skupštine Društva psihologa Srbije ( u daljem tekstu: Skupština), način donošenja odluka, izbor tela i organa, kao i…

Izveštaj o radu Odbora za etička pitanja 2011.

SKUPŠTINI DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJEIZVEŠTAJ ODBORA ZA ETIČKA PITANJADRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE 1. O RADU ODBORA  OD OSNIVANJA 2. O RADU ODBORA U 2010. GODINI AD 1. 1.1. Pod pritiskom  protoka vremena od nastanka prvog Kodeksa  etike psihologa Srbijee 1971. godine i  društveno-političkih promena u zemlji, a  na opasku  nekoliko  psihologa  tokom 1992. da je iz navednih…