MENTALNO ZDRAVLJE DECE I MLADIH

Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije, organizuje II kongres sa međunarodnim učešćem, pod nazivom MENTALNO ZDRAVLJE DECE I MLADIH – nova razumevanja, nove mogućnosti, od 22. do 25. aprila 2010. godine na Zlatiboru. Rok za prijavu učešća i izlaganja je 21.02.2010. U prilogu možete pogledati detaljnije obaveštenje.

DRUŠTVENO ODGOVORNO DRUŠTVO

U poslednje vreme i kod nas se dosta govori i piše o tzv. Društveno odgovornom poslovanju (DOP), ili kako kažu stranci: Corporate Social Responsibility (CSR), odnosno u žargonu ljudi koji se time bave: Si-Es-Ar. Neki kažu da je to prirodan rezon uspešnih, ili glas savesti u biznisu, ali ima i onih koji ga smatraju delom…

PROF. DR ALEKSANDAR KOSTIĆ – NOVI ČLAN SANU

Proteklo je 35 godina, od kada su, smrću prof. dr Borislava Stevanovića, psiholozi ostali bez svog predstavnika u Akademiji nauka. Ove godine, na predlog Odbora za društvene nauke Akademije, izabran je za dopisnog člana profesor dr Aleksandar Kostić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i doskorašnji dekan ove institucije.

PISMO PREDSEDNIKA PROGRAMSKOG ODBORA SABORA 2010.

Glavna tema 58. Naučno-stručnog skupa DPS biće „ZDRAV POJEDINAC<->ZDRAVO DRUŠTVO“. Društvena tranzicija koja nas nosi i u kojoj učestvujemo poslednjih desetak godina pokazuje koliko pojedinac može biti ponekad kao „slamka među vihorima“. Tranziciona iskustva sugerišu potrebu da u svoje koncepcije i praksu u većoj meri uključimo socio-kulturno okruženje u koje je pojedinac „umrežen“… Opširnije…

KONSALTING USLUGE I TRENINZI

Centar za primenjenu psihologiju po prvi put bogatom ponudom odgovara potrebama kompanija koje žele da svojim najvrednijim potencijalom upravljaju kvalitetno. Teorijska znanja, kao i veliko praktično iskustvo, naših konsultanata i trenera u kompanijama različitog tipa, omogućavaju nam da odgovorimo različitim zahtevima. Opširnije..

Reference i preporuke

Iskustvo Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije više od 15 godina pruža edukativne i savetodavne usluge u oblasti menadžmenta ljudskih resursa, sa ciljem razvoja ljudi i kompanija. Sve dosadašnje usluge realizovane su isključivo prema konkretnim potrebama klijenata, u šta se možete uveriti putem naše referentne lista koja uključuje domaće i strane kompanije, male i…

Treninzi za razvoj menadžerskih veština

1.TRENING ZA RAD SA LJUDIMA ZA NEPOSREDNE RUKOVODIOCE LINIJSKE MENADŽERE, POSLOVOĐE … Obučenost neposrednih rukovodilaca za: realizaciju menadžerske i liderske ulogerešavanje svakodnevnih problema u radu sa ljudima. 2. TRENING ZA LINIJSKE  MENADŽERE – kako razviti samostalnost saradnika– kako ostvariti jači uticaj na druge ljude– kako delegirati poslove  i upravljati svojim vremenom…– podučavanje, savetovanje, mentorstvo Osposobljenost…

Konsalting i usluge iz menadžmenta ljudskih resursa

ŠTA NUDIMO? OČEKIVANI REZULTATI ZA KLIJENTA Na početku… DIJAGNOZA STANJA LJUDSKOG POTENCIJALA U PREDUZEĆU Objektivno sagledavanje jakih strana vaših zaposlenih i menadžera. Identifikacija oblasti u kojima je potrebno unapređenje kod ključnih kategorija zaposlenih i menadžera. Identifikacija izazova sa kojima se susrećete i predlozi rešenja. Utvrđivanje polaznih podataka za intervencije u oblasti upravljanja ljuskim resursima. 1.…