POZIV ZA VOLONTERE

Tražimo 6 (šest) studenata osnovnih akademskih studija psihologije za poslove na realizaciji 59. Naučno-stručnog skupa psihologa koji će se održati u Sokobanji. Smeštaj za volontere će biti obezbeđen u Sokobanji o trošku DPS. Prilikom izbora vodićemo računa o tome da izabrani volonteri budu sa različitih fakulteta u Srbiji. Ukoliko želite da postanete volonter na Saboru…

ORIJENTACIONI PROGRAM RADA IO ZA 2011. GODINU

IO DPS će se angažovati na sprovođenju programa rada predsednika DPS, Aleksandra Baucala, a koji se odnose na Glavne pravce razvoja  DPS za period 2011 – 2015. god., sadržane u strateškim ciljevima: proširivanje članstva, razvoja sistema profesionalne podrške, bolje i preciznije regulisanje profesije i povezivanje sa evropskim i drugim asocijacijma. U skladu sa statutarnim obavezama…

PN 343

Na intrigantnoj  Izbornoj skupštini DPSIZABRANO NOVO RUKOVODSTVO Na Izbornoj skupštini Društva psihologa Srbije, koja je, posle nekoliko odlaganja, konačno održana 19. marta 2011. godine u svečanoj sali Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, vodila se žučna rasprava između delegata Milanka Jevića i kandidata za predsednika Društva prof. dr Aleksandra Milojevića. Programski odbor 59. Sabora psihologa SrbijePRISTIŽE VELIKI…

stup2011

SAVREMENI TRENDOVI U PSIHOLOGIJI 14-16.10.2011.

Obaveštavamo Vas da će se naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, održati 14, 15. i 16. oktobra 2011. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Organizator skupa je Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a u okviru konferencijskih aktivnosti predviđena su plenarna izlaganja, usmena saopštenja (klasifikovana po oblastima u odgovarajuće simpozijume), okrugli stolovi, radionice,…

PROJEKAT „ALUMNI“

Drage kolege,Reč je o Važnom projektu za našu struku. Molimo Vas da pročitate obaveštenje koje sledi. Hvala na Vašem vremenu. Obaveštenje – Tim projekta „ALUMNI“ Poštovane kolege, Uprava Filozofskog fakulteta u Begradu i katedra za za psihologiju rada inicirila je projekat „ALUMNI“.  Projekat je nastao iz želje članova tima da doprinesu unapređenju psihološke struke,a kroz…

a.baucal2

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE ZA PERIOD 2011-2015.

U narednom četvorogodišnjem periodu aktivnosti DPS bi trebale da budu usmerene ka četiri strateška cilja: (a) proširenje članstva, (b) razvoj sistema profesionalne podrške, (c) bolje i preciznije regulisanje profesije, i (d) povezivanje sa evropskom asocijacijom i drugim asocijacijama. (a) Proširenje članstva. Osnovna svrha svake stručne asocijacije je da okuplja sve ili najveći deo pripadnika stručne…

SEKCIJA STRUČNIH SARADNIKA SREDNJIH ŠKOLA

Sastanak REPUBLIČKE SEKCIJE STRUČNIH SARADNIKA SREDNJIH ŠKOLA održan je u utorak, 12. aprila 2011., u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu. Dnevni red je bio:1. dr Jasmina Šefer i Vladimir Džinović: Predstavljanje Instituta za pedagoška istraživanja i projekta „Novi model razvoja škole- dobiti i izazovi“2. Biljana Radosavljević: Aktivnosti u vezi izrade novog Pravilnika o radu stručcnih saradnika3. Radmila…

Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u srednjoj školi

Na osnovu člana 68. stav 3. Zakona o srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 50/92), Ministar prosvete donosi PRAVILNIK O PROGRAMU RADA STRUČNIH SARADNIKA U SREDNJOJ ŠKOLI Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/93 od 27.2.1993. godine. Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se program rada stručnih saradnika u srednjoj…

Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u osnovnoj školi   („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 1/94) Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se program rada stručnih saradnika u osnovnoj školi: školskog pedagoga, školskog psihologa, socijalnog radnika, defektologa, bibliotekara i medijatekara. Član 2 Rad stručnih saradnika u osnovnoj školi organizuje se radi uspešnijeg ostvarivanja cilja i…

OBRAZOVANJE: javna rasprava

U Ministarstvu prosvete i nauke je u toku izrada predloga novih Pravilnika o programu  rada stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama. Društvo psihologa Srbije delegiralo je koleginicu Marinu Pavlović u Radnu grupu Ministarstva koja treba da uobliči konačnu formu ovih dokumenata. S obzirom da je Ministarstvo odredilo ekstremno kratak rok za završetak Predloga Pravilnika…