Junski sastanak Sekcije za psihologiju rada

DRUŠTVO PSIHOLOGA SRBIJE – BEOGRADSekcija za psihologiju rada i organizaciju Beograd: 15.06.2009. Poštovane koleginice i kolege Obaveštavam Vas da će Sastanak Sekcije za psihologiju rada i organizaciju održeće se u četvrtak 18.06.2009. sa početkom u 13 h na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na II spratu u sobi 214. Detaljnije obaveštenje za članove sekcije možete pogledati…

EFPA

EFPA je vodeća Federacija nacionalnih psiholoških asocijacija. Ona obezbeđuje forum za evropsku saradnju na poljima akademske obuke, psihološke prakse i istraživanja. Trenutno ima 38 evropskih zemalja članica EFPA-e, i one predstavljaju oko 200000 psihologa. Organizacija zemalja-članica se bavi promocijom i unapređivanjem psihologije kao profesije i kao naučne discipline, u primenjenim oblastima, sa naglaskom na obuci i…

NA OKUPU PSIHOLOZI IZ MUPA

Dana 13.04.2009. godine, održan je sastanak psihologa i socijalnih radnika MUP-a i KPA. Tom prilikom, članovi su se saglasili po pitanju osnivanja sekcije psihologa i socijalnih radnika zaposlenih u policiji i onih koji su direktno upućeni na MUP (KPA i ZZZZR MUP-a). Za članove izvršnog odbora iglasani su Sandra Stanojević i Nevena Stojanović, a za…

Sastanak psihologa iz MUP-a

Dana 13.04.2009. godine, održan je sastanak psihologa i socijalnih radnika MUP-a i KPA.Tom prilikom, članovi su se saglasili po pitanju osnivanja sekcije psihologa i socijalnih radnika zaposlenih u policiji i onih koji su direktno upućeni na MUP (KPA i ZZZZR MUP-a). Skupštinu sekcije činili su:1.            Sandra Stanojević;2.            Vesna Pešić;3.            Sanja Raković;4.            Nevena Stojaković;5.            Violeta Trajković;6.           …

Junski sastanak sekcije

Sastanak REPUBLIČKE SEKCIJE STRUČNIH SARADNIKA SREDNJIH ŠKOLA održaće se u utorak, 9. juna, sa početkom u 12 sati, u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu, Cetinjska 3-5. Dnevni red: 1. Upoznavanje sa novim Zakonom (prednacrt) o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Jadranka Dimov, psiholog, expert za karijerno vođenje i savetovanje2. Psihologija u Srbiji – vizija i realnost,…

O prof. dr Nenadu Havelki

RADNA BIOGRAFIJA Rodjen 22. septembra 1935. godine u Gračanici, kod Doboja. Od 1958. do 1962. godine studirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dve godine radio kao industrijski psiholog u Drvnom kombinatu „Krivaja“, Zavidovići. Godine 1964. je izabran za asistenta na predmetu Socijalna psihologija na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu…

sabor-2009f

DRUŠTVENA PRIZNANJA

Društveno priznanje „Ljubomir-Ljuba Stojić“ ove godine dobili su Dragan Vukotić, Svetlana Milanović, Ivana Kovačević, Svetlana Teodorović, Aleksandar Milojević i Slavko Milojković. Svojim članovima Društvo psihologa ovo priznanje dodeljuje za doprinos u radu i razvoju sekcija, podružnica, tela ili organa, kao i za doprinos u razvoju psihološke struke uopšte u svojoj sredini.

IZVEŠTAJ ŽIRIJA O DODELI NAGRADE ZA ŽIVOTNO DELO

IZVEŠTAJ ŽIRIJA O ODLUCI O DODELI NAGRADE ZA ŽIVOTNO DELOKOJU DAJE DRUŠTVO PSIHOLOGA SRBIJE Žiri u sastavu prof. dr Bora Kuzmanović predsednik i članovi prof. dr Mikloš Biro i prof. dr Žarko Trebješanin, jednoglasno je odlučio da se ove 2009. godine nagrada za životno delo dodeli PROF. DR NENADU HAVELKI, prenzionisanom profesoru Socijalne psihologije na…