logo-cppani

PRODUŽENA AKCIJA: ZNANJEM PROTIV KRIZE

Podsećamo da u okviru akcije ZNANJEM PROTIV KRIZE, Centar za primenjenu psihologiju daje 50% popusta pojedincima i 30% firmama na iznos kotizacije. Iskorisite ovu sjajnu priliku i prijavite se. Ovu specijalnu akciju Centar realizuje u dogovoru sa autorima obuka, imajući u vidu da najveći broj učesnika seminara sam plaća kotizaciju ili da dolaze iz ustanova…

psiholozi-dositej

SASTANAK PODRUŽNICE ZAPADNOBAČKOG OKRUGA

Psiholozi iz osnovnih i srednjih škola, zdravstvenih ustanova, Centra za socijalni rad, Doma učenika srednjih škola, Kazneno popravnog doma, predškolske ustanove i Nacionalne službe za zapošljavanje iz čitavog Zapadnobačkog okruga su se 12.10.2009. godine okupili na sastanku svog društva. Sastanak je bio u OŠ „Dositej Obradović“ u Somboru, a domaćin sastanka je bila Meira Mrđenov,…

Trening za tranziciju karijere

PROGRAM ZA TRENING TRENERA ZA RAD SA KORISNICIMA U FAZI PROMENE POSLA I PLANIRANJA RAZVOJA KARIJEREAutor i voditelj: Višnja Helajzen PROGRAM SEMINARA SA SATNICOMU tranzicionom periodu koji u našoj zemlji traje preko deset godina, pored mnogih problema vezanih za ekonomske pokazatelje krize koja pogađa životni standard celokupnog stanovništva, izdvajaju se oni građani koji ostaju bez…

promocija-2009-2

ODRŽANA PROMOCIJA CENTRA

Centar za primenjenu psihologiju održao je promociju 22.10.2009. u Dečjem kulturnom centru Beograd.Učesnici promocije bili su Maja Petrović, Duško Babić, Nataša Barišić Ciganović, Nina Repac i Snežana Stanković (s leva na desno). Prisustvovalo preko 100 saradnika, kolega i novinara, koji su se kasnije družili i u toku koktela. PLAKATI

INFORMATOR ZA STUDENTE PSIHOLOGIJE

Društvo psihologa Srbije i Centar za primenjenu psihologiju pripremili su INFORMATOR ZA STUDENTE PSIHOLOGIJE, koji je namenjen i profesorima, asistentima i saradnicima na Odeljenjima za psihologiju.Informator u obliku štampane brošure biće narednih dana distribuiran studentima psihologije svih godina na svim fakultetima u našoj zemlji. Elektronska forma InformatoraCenovnik za studente – AKCIJA 1.10-15.11.2009.

DPS NAJAVLJUJE

Treći broj časopisa Psihologije izašao je iz štampe i uskoro će biti distribuiran pretplatnicima. Objavljen je septembarski broj Psiholoških novina. Sekcije su počele sa svojim redovnim aktivnostima. Izvršni odbor radiće na izmenama i dopunama Statuta DPS. Počinju i pripreme za redovnu godišnju Skupštinu Društva psihologa.