Okrugli sto

Za prijavu okruglog stola potrebno je dostaviti: -naslov okruglog stola – tip fonta: Arial, veličina fonta 14, boldirana slova-ime voditelja okruglog stola sa imenom institucije u kojoj radi-imena svih učesnika sa imenima institucija u kojima rade-rezime kojim se najavljuje tema o kojoj će se raspravljati u okviru okruglog stola i njena teorijska i/ili praktična relevantnost…

Slobodno saopštenje

Rezime mora da sadrži sledeće podatke: – Naslov rada – tip fonta: Arial, veličina fonta 14, boldirana slova – Ime i prezime autora i koautora – Pun naziv institucije u kojoj autor (i koautori) rade Elementi koje rezime treba da sadrži:– Prikaz teorijske pozadine problema i/ili praktične svrhe – Prikaz sopstvenog istraživanja ili (u slučaju…

Upoznajte predsednika Društva psihologa

Prvoslav S. Plavšić, diplomirani psiholog, do 2010. godine direktor agencije PR komunikacije Hill&Knowlton, d.o.o. Beograd. Do 2003. godine direktor savezne Agencije za istraživanje medija i odnosa s javnošću, a ranije višegodišnji direktor Centra RTS za istraživanje javnog mnenja, programa i auditorijuma; glavni i odgovorni urednik časopisa RTV Teorija i praksa i urednik Naučnog programa Televizije…

MENTALNO ZDRAVLJE DECE I MLADIH

Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije, organizuje II kongres sa međunarodnim učešćem, pod nazivom MENTALNO ZDRAVLJE DECE I MLADIH – nova razumevanja, nove mogućnosti, od 22. do 25. aprila 2010. godine na Zlatiboru. Rok za prijavu učešća i izlaganja je 21.02.2010. U prilogu možete pogledati detaljnije obaveštenje.

DRUŠTVENO ODGOVORNO DRUŠTVO

U poslednje vreme i kod nas se dosta govori i piše o tzv. Društveno odgovornom poslovanju (DOP), ili kako kažu stranci: Corporate Social Responsibility (CSR), odnosno u žargonu ljudi koji se time bave: Si-Es-Ar. Neki kažu da je to prirodan rezon uspešnih, ili glas savesti u biznisu, ali ima i onih koji ga smatraju delom…

PROF. DR ALEKSANDAR KOSTIĆ – NOVI ČLAN SANU

Proteklo je 35 godina, od kada su, smrću prof. dr Borislava Stevanovića, psiholozi ostali bez svog predstavnika u Akademiji nauka. Ove godine, na predlog Odbora za društvene nauke Akademije, izabran je za dopisnog člana profesor dr Aleksandar Kostić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i doskorašnji dekan ove institucije.

PISMO PREDSEDNIKA PROGRAMSKOG ODBORA SABORA 2010.

Glavna tema 58. Naučno-stručnog skupa DPS biće „ZDRAV POJEDINAC<->ZDRAVO DRUŠTVO“. Društvena tranzicija koja nas nosi i u kojoj učestvujemo poslednjih desetak godina pokazuje koliko pojedinac može biti ponekad kao „slamka među vihorima“. Tranziciona iskustva sugerišu potrebu da u svoje koncepcije i praksu u većoj meri uključimo socio-kulturno okruženje u koje je pojedinac „umrežen“… Opširnije…

KONSALTING USLUGE I TRENINZI

Centar za primenjenu psihologiju po prvi put bogatom ponudom odgovara potrebama kompanija koje žele da svojim najvrednijim potencijalom upravljaju kvalitetno. Teorijska znanja, kao i veliko praktično iskustvo, naših konsultanata i trenera u kompanijama različitog tipa, omogućavaju nam da odgovorimo različitim zahtevima. Opširnije..

Reference i preporuke

Iskustvo Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije više od 15 godina pruža edukativne i savetodavne usluge u oblasti menadžmenta ljudskih resursa, sa ciljem razvoja ljudi i kompanija. Sve dosadašnje usluge realizovane su isključivo prema konkretnim potrebama klijenata, u šta se možete uveriti putem naše referentne lista koja uključuje domaće i strane kompanije, male i…

Treninzi za razvoj menadžerskih veština

1.TRENING ZA RAD SA LJUDIMA ZA NEPOSREDNE RUKOVODIOCE LINIJSKE MENADŽERE, POSLOVOĐE … Obučenost neposrednih rukovodilaca za: realizaciju menadžerske i liderske ulogerešavanje svakodnevnih problema u radu sa ljudima. 2. TRENING ZA LINIJSKE  MENADŽERE – kako razviti samostalnost saradnika– kako ostvariti jači uticaj na druge ljude– kako delegirati poslove  i upravljati svojim vremenom…– podučavanje, savetovanje, mentorstvo Osposobljenost…