Prvi period 1835-1905

Konstantin BrankovićRođen je u Novom Sadu 1814. godine gde je završio Osnovnu školu i gimnaziju. Studije filozofije i prava završio u Segedinu i Pešti. Prvi profesor psihologije u istoriji našeg školstva, čovek od koga počinje razvoj psihologije u Srbiji. Na Liceju i Velikoj školi predavao je psihologiju sa logikom. Koncepcija psihologije koju je zastupao bila je metafizičke prirode…

Korisni linkovi

Ministarstvo rada i socijalne politike www.minrzs.gov.rsMinistarstvo prosvete www.mps.gov.srMinistartsvo za nauku i tehnološki razvoj www.nauka.gov.rs Uprava za izvrsenje zavodskih sankcija – ministarstvo pravde www.mpravde.gov.sr EFPA Evropska federacijae psiholoških asocijacija  www.efpa.beAPA Američka psihološka asocijacija www.apa.org Filozofski fakultet u Beogradu www.f.bg.ac.rsFilozofski fakultet u Novom Sadu www.ff.ns.ac.rsOdsek za psihologiju, Novi Sad www.psihologija.edu.rs Filozofski fakultet u Nišu www.filfak.ni.ac.rs Pedagoško društvo…

Marketing

Fizička i pravna lica mogu svoje komercijalne poruke objavljivati u Psihološkim novinama Društva psihologa Srbije.    Cena oglasnog prostora   Redovni brojevi Povećan tiraž  1/1  12.000 RSD 20.000 RSD   1/2  8.000 RSD 10.000 RSD   1/4  4.000 RSD 7.000 RSD   1/8  2.500 RSD 3.000 RSD 

Inicijative

Poštovane koleginice i kolege, pozivamo Vas da uputite Društvu psihologa svojih predloge inicijativa za koje procenjujete da su od opšteg interesa za psihološku struku, prateći sledeća uputstava: 1. Tekstualne dokumente šaljite isključivo u Word formatu.2. Prateću dokumentaciju (skenirana akta i dopise) pošaljite u što boljoj rezoluciji i kvalitetu.  3. Materijal pošaljite na mejl dpscpp@sezampro.rs, Ova…

Izborna Skupština Društva psihologa, 2008.

Materijal sa Izborne Skupštine Društva psihologa, novembar 2008. god. 1.   Poziv za Izbornu Skupštinu novembar 2008.2.   Zapisnik sa Redovne Skupštine Društva psihologa Srbije3.   Godišnji izveštaj o radu Izvršnog odboar DPS-a4.   Godišnji Izveštaj o radu i poslovanju Centra za 2007.5.   Godišnji izveštaj o radu Nadzornog odbora6.   Izveštaj o finansijskom poslovanju DPS-a za 2006.7.   Izveštaj o finansijskom…

Istorija psihologije

Istorija psihologije do sada je bila, u našoj zemlji, predmet radova Pečjaka, Radonjića, Rotera, P. Klajna, Stevanovića i Todorovića. IZ IZVORA: Todorović, M.: Istorija psihologije u Srbiji do 1918. godine, Beograd, 2002. „Psihologija je nauka koja ima kratku istoriju, ali dugu prošlost“ kaže Minsterberg i ta rečenica na sažet ali tačan način govori o psihologiji i…

Zakoni i pravilnici

Statut Društva psihologa Srbije 2020. god Kodeks etike psihologa Srbije U maju 1996. godine u Službenom glasniku broj 25, objavljen je Zakon o uslovima za obavljanje psihološke delatnosti. Pravilnici Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita Pravilnik о procedurama za odobravanje psiholoških mernih instrumenatа Pravilnik o pripremi i realizaciji Kongresa psihologa Srbije Pravilnik o časopisu…

Комисије

Извршни одбор Друштва именује сталне и повремене комисије које му помажу у остваривању програмских циљева и задатака Друштва. Комисије броје најмање три члана. Комисије се образују у циљу разматрања и проучавања појединих теоријских и практичних питања односно проблема која се могу појавити као питања од интереса за чланство Друштва или поједине његове организационе облике. КОМИСИЈА…

Odbori

Izvršni odbor Društva imenuje stalne odbore koji mu pomažu u ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka Društva. Odbori broje najmanje pet članova.Uskoro detaljnije…

EFPA

EFPA je vodeća Federacija nacionalnih psiholoških asocijacija. Ona obezbeđuje forum za evropsku saradnju na poljima akademske obuke, psihološke prakse i istraživanja. Trenutno ima 38 evropskih zemalja članica EFPA-e, i one predstavljaju oko 200 000 psihologa. Organizacija zemalja-članica se bavi promocijom i unapređivanjem psihologije kao profesije i kao naučne discipline, u primenjenim oblastima, sa naglaskom na obuci…