podruznica-sombor-okt-2012

SASTANAK PSIHOLOGA ZAPADNO-BAČKOG OKRUGA

Podružnica psihologa Zapadno-bačkog okruga odražala je sastanak u Osnovnoj školi „Bratstvo jedinstvo“ u Somboru. Tema susreta bili su novi pravilnici u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Razgovaralo se o „Pravilniku o programu svih oblika rada stručnih saradnika“ kao i o „Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika“ koji su obavezujući od ove…

6. STRUČNI SUSRETI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Udruženje stručnih saradnika i saradnika predškolskih ustanova Srbije organizuje 6. Stručne susrete, koji ce se održati od 18. do 21. oktobra 2012. godine na Zlatiboru u Ustanovi studentskih odmarališta Beograd PJ “ Ratko Mitrović“. Glavna tema skupa biće „Uloga stručnih saradnika i saradnika u unapređivanju kvaliteta rada predškolske ustanove“. Detaljnije informacije možete pogledati na internet…

konferencija-hr-2012

20. GODIŠNJA KONFERENCIJA HRVATSKIH PSIHOLOGA

Hrvatsko psihološko društvo održaće 20. godišnju konferenciju hrvatskih psihologa od 7. do 10.11.2012. u Dubrovniku. Centralna tema skupa je Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. Glavni cilj ove konferencije je da psiholozi, i drugi stručnjaci koji se bave problematikom braka, porodice i partnerstva, razmene što više stručnih i naučnih mišljenja i dostignuća. Detaljnije informacije…

SEKCIJA ZA PSIHOTERAPIJU, SAVETOVANJE I KOUČING PSIHOLOGIJU

Sekcija za psihoterapiju, savetovanje i koučing psihologiju Drustva psihologa Srbije usvojila je standarde edukacija iz ovih oblasti i njih možete pogledati na sajtu DPS prateći link. Sekcija je verifikovala edukacije škola koje su podnele dokumentaciju o edukativnim programima usklađenim sa standardima Sekcije. Verifikovane edukacije možete pogledati takodje na sajtu DPS prateći link. 

seminar-selekcija-1

SELEKCIJA NA BAZI KOMPETENCIJA

U organizaciji Centra za primenjenu psihologiju u novembru je održan seminar pod nazivom Savremeni trendovi u profesionalnoj selekciji – selekcija na bazi kompetencija. U pripremi je nov program o menadžmentu na bazi kompetencija, koji će biti objavljen na našem sajtu početkom februara.

OKTOBARSKI SASTANAK SEKCIJE PSIHOLOGA SREDNJIH ŠKOLA

Sastanak REPUBLIČKE SEKCIJE STRUČNIH SARADNIKA SREDNJIH ŠKOLA održaće se u utorak 9.10.2012., sa početkom u 12 sati, u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu, Cetinjska 3-5. Dnevni red:1. Aleksandra Kalezić-Vignjević: Eksterno vrednovanje škola – uloga stručnih saradnika2. Vera Spasenović: Prikaz istraživanja – Kvalitet socijalnih odnosa učenika i njihova školska postignuća

Standardi za dobijanje certifikata iz koučing psihologije

Standardi za dobijanje certifikata iz koučing psihologije Sekcije za psihoterapiju savetovanje i koučingDruštva Psihologa Srbije Napomena: Standardi su usklađeni sa standardima Evropskog Saveta za Koučing i Mentorstvo i Udruženja za Psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije. Kandidati koji ispunjavaju dole navedene kriterijume mogu aplicirati za nacionalni certifikat iz koučinga UPSKS i biti članovi Evropskog udruženja za…