SAJT DRUŠTVA SA .RS DOMENOM

Internet prezentacija Društva psihologa Srbije nakon ponovnog puštanja u rad postavljena je na adresi sa novim domenom RS: www.dps.org.rs. Uskoro biće aktivirana i opcija naručivanja putem sajta. Pozivamo Vas da nam šaljete komentare i predloge. Sužbeni E-mail Društva i Centra otvorenog kod sezama ostao je isti kao ranije, samo umesto .yu pišete .rs: dpscpp@sezampro.rs

logo-za-uclanjenje

UČLANITE SE

Upućujemo poziv svim psiholozima u Srbiji da se uključe u aktivnosti Društva psihologa Srbije, jer nema boljeg ni važnijeg mesta za ostvarivanje strukovnih ideja i statusa. Da bi ste bili aktivan član, potrebno je samo da izvršite uplatu članarine koja je na godišnjem nivou. Sa učlanjenjem dobijate i mogućnost pristupa zaštićenim delovima sajta. Obavezno napravite…

logo-cppani

SEMINARI U CENTRU

Centar za primenjenu psihologiju realizovao je početkom 2009. godine seminare: Edukacija i trening za rad i ponašanje u organizaciji (nov termin 22-24. april 2009.) predavači Dobrila Vujić i Jelena Sladojević Matić i Mobing i zaštita od mobinga, predavači Vera Kondić, dr Mirjana Vuksanović, Mirjana Trifunović i Silvia Radić. Pogledajte detaljnije o svim seminarima u ponudi…

zrelost

TESTIRANJE PRVAKA

Centar za primenjenu psihologiju, kao izdavač i distributer psiholoških mernih instrumenata, u cilju testiranja dece za upis u prvi razred, nudi sledeće: – testove za ispitivanje spremnosti dece za školu – publikaciju Procena zrelosti za školu i – akreditovanu obuku za pedagoge.

institut

EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA 2009.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održan je 6. i 7. februara 2009. godine 15. naučni skup „Empirijska istraživanja u psihologiji„, u organizaciji Instituta za psihologiju i Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta.

80. GODINA INSTITUTA

PREDISTORIJA ODELJENJA ZA PSIHOLOGIJU Izlaganje povodom proslave osamdesetogodišnjice Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu,18. decembar 2008, Dejan Todorović

IZBORNA SKUPŠTINA 2008.

Izborna Skupština Društva psihologa Srbije održana je 29. novembra 2008. godine u svečanoj sali Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Predsednik Društva psihologa Prvoslav S. Plavišić tom prilikom je uputio pozdrav i poziv kako prisutnim delegatima tako i svim psiholozima u Srbiji da se uključe u aktivnosti Društva, jer nema boljeg ni važnijeg…

JAVNA RASPRAVA

Na 17. sednici Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije održanoj 19.11.2008. godine doneta je odluka da započne javna rasprava u vezi sa nacrtom Zakona o psihološkoj delatnosti, koja će se odvijati do 20.12.2008. Nakon toga biće organizovana i tribina povodom ulaženja u proceduru usvajanja ovog akta. Detaljno obaveštenje u vezi sa planiranom tribinom biće objavljeno blagovremeno.…

PSIHOLOGIJA JEDNA JEDINA

Redakcija Psihologije u sadašnjem sastavu, u dva svoja mandata, uredila je ukupno 12 brojeva tokom 2006, 2007. i 2008. godine. Kao najveći uspeh Redakcije, možemo smatrati uvrštavanje Psihologije na tzv. ISI listu, tj. na Web of Science, krajem 2007. godine. Ta činjenica nesumnjivo je obezbedila vidljivost srpske psihološke nauke u svetu.

NACRT STANDARDA PSIHOLOŠKE PRAKSE

Izvršni odbor Društva psihologa Srbije je imenovao Komisiju za izradu Standarda psihološke prakse čiji su članovi Tamara Džamonja – Ignjatović (predsednik), Višnja Helajzen, Jasna Hrnčić i Dragan Vukotić imali za cilj da pripreme dokument koji predstavlja polaznu osnovu za definisanje opštih i posebnih standarda psihološke prakse.