sabor-2012-6

Danica Bogdanović

Danica Bogdanović, diplomirani psiholog, je po usmerenju psiholog rada i ceo radni  vek je radila u ovoj oblasti, prvo u industriji, a zatim u saobraćaju, u GSP ‘Beograd’   Od početka svog radnog angažovanja je bila vezana za DPS i Sekciju za psihologiju rada i organizaciju i angažovana u njima. Bila je član Izvršnog odbora…

milena-scuric-2010

35 GODINA VERNOSTI DRUŠTVU PSIHOLOGA

MILENA ŠĆURIĆ – Došla je u Društvo 1976. godine kao honorarni radnik. Te jeseni započele su pripreme za pokretanje Psiholoških novina, čiji prvi broj je izišao januara 1977. Tada je Milena primljena u stalni radni odnos. I ostala dosad, kao sekretar Društva. Ona i Novine slave jubilej. Tim povodom zamolio sam trojicu naših profesora, velikih…

DR LOUISE VENABLES

DR LOUISE VENABLESScientific Editor and Proofreadere-mail: DrLouiseVenables@gmail.com I specialise in the scientific editing of academic texts, particularly psychology and neuroscience. A lot of my current work comprises the editing of scientific papers, in both UK and US English, for non-native English speakers. Papers are formatted according to the specific journal requirements. Editing work is mostly…

MESTA ZA PREDAH U TOKU SABORA

U vreme Sabora učesnici vreme za predah mogu provesti na različitim mestima u gradu. Preporučujemo: ETNOGRAFSKI MUZEJ – besplatna poseta za učesnike skupa u petak 1.6.2012. u vremenu od 13 do 14h (http://www.etnografskimuzej.rs/) ARENA – koncert Pink Martini, četvrtak 31.05.2012. http://www.arenabeograd.com/sr/events/details/248/PINK+MARTINI Za omladinu i one koji se tako osećaju na raspolaganju su klubovi i kafe…

PN 354

60. Sabor psihologa Srbije od 30. maja do 2. juna u BeogradPRIPREME U ZAVRŠNOJ FAZI Kako se približava početak ovogodišnjeg jubilarnog 60. Sabora psihologa Srbije, koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 30. maja do 2. juna, sa centralnom temom „Merenje i procena u psihologiji“, aktivnosti u Društvu su sve intenzivnije, mnogi…

UPOTREBA PSIHOLOŠKIH TESTOVA U SRBIJI – SABOR 2012.

Na Saboru psihologa održano je 5 posebnih okruglih stolova koji pokrivaju različite oblasti rada psihologa (zdravstvo, školstvo, organizacija, socijalna zaštita, organi bezbednosti).  Pozvani učesnici, profesori i kolege praktičari, diskutovali su o rezultatima dobijenim u istraživanju Društva psihologa Srbije kao i uopšte o potrebama i problemima u vezi sa upotrebom psiholoških mernih instrumenata u Srbiji danas.

Tranzicija1

ODRŽAN TRENING ZA TRANZICIJU KARIJERE

Centar za primenjenu psihologiju održao je Seminar  za tranziciju karijere 28. i 29. septembra 2012. Autor i voditelj seminara bila je Višnja Helajzen., a gost predavač Vera Kondić. O seminaru možemo reći da je namenjen zaposlenima u službama za upravljanje ljudskim resursima (HRM) na kadrovskim poslovima, ali i pojedinacima koji se bave pomagačkom delatnošću ili…

afektivna-vezanost

AFEKTIVNA VEZANOST I PORODIČNI ODNOSI

Na ovogodišnjem Saboru psihologa predstavljena je nova publikacija u izdanju Centra za primenjenu psihologiju pod nazivom AFEKTIVNA VEZANOST I PORODIČNI ODNOSI– razvoj i značaj. Knjigu su priredile tri renomirane autorke iz ove oblasti, Tatjana Stefanović-Stanojević, Ivana Mihić i Nataša Hanak. O knjizi su tom prilikom govorili recenzetni prof. dr Ivan Jerkovića i prof. dr Marija…

SABOR PSIHOLOGA – PRVIH 60. GODINA

Izvršni odbor Duštva psihologa Srbije imenovao je Počasni odbor za obeležavanje Jubileja na Saboru psihologa u sastavu: Prvoslav S. Plavšić predsednik, Aleksandra Baucal, Milojko Stojanović, Bora Kuzmanović, Dragan Popadić, Jelena Vlajković, Lidija Vučić, Vladimir Nešić, Biljana Trebješanin, Žarko Trebješanin, Nenad Havelka I Ivan Ivić. Članovi Počasnog odbora ujedno su i učesnici Okruglog stola na temu…