PN 356

PN 356, jun 2012. Neuspeli pokušaj smene urednika Psiholoških novinaALEKSANDAR BAUCAL PODNEO OSTAVKU Na redovnoj Skupštini DPS, održanoj 30. juna 2012. godine u Svečanoj sali Rudarskog fakulteta u Beogradu, na samom početku sednice, bez najave, mimo predviđenog dnevnog reda, Aleksandar Baucal, predsednik DPS je pokrenuo inicijativu za smenu Slavka Milojkovića sa mesta urednika PN. Cilj…

PRAVILNIK O PROGRAMU SVIH OBLIKA RADA STRUČNIH SARADNIKA

Ministarstvo prosvete i nauke usvojilo je nov PRAVILNIK O PROGRAMU SVIH OBLIKA RADA STRUČNIH SARADNIKA. Stupio je na snagu 26.6.2012. nakog objavljivanja u Prosvetnom glasniku broj 5 (19.6.2012.) čime su prestali da važe Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u srednjoj školi  („Prosvetni glasnik”, broj 1/93) i Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u osnovnoj…

SKUP: DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE, ODRŽAN U NIŠU, 28-29.09.2012.

Naučno-stručni skup DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE U NIŠU održan je 28. i 29. septembra 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu. Glavna tema ovogodišnje Konferencije bila je SAVREMENI TRENDOVI U PRIMENJENOJ PSIHOLOGIJI. Predsednik Programskog odbora bila je prof. dr Snežana Vidanović, a predsednik Organizacionog odbora doc dr Vladimir Hedrih. Detaljnije informacije o skupu možete pogledati prateći…

PN 355

Završen 60. Sabor psihologa Srbije u BeograduBOGAT I RAZNOVRSTAN PROGRAM ZA 390 UČESNIKA Jubilarni naučno-stručni skup psihologa Srbije, koji je održan na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 30. maja do 2. juna, biće upamćen između ostalog i po velikom broju učesnika ali i po bogatom i raznovrsnom programu. Tri plenarna predavanja (prof. dr Rajner Riman…

GODIŠNJA SKUPŠTINA DPS – 30.06.2012.

Redovna godišnja Skupština Društva psihologa Srbije održana je u subotu 30.06.2012. godine. Skupštinu je sazvao i vodio prof. dr Aleksandar Baucal, predsednik Društva psihologa Srbije. U okviru dnevnog reda razmatrani su izveštaji predsednika DPS, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Upravnog odbora Centra, Centra za primenjenu psihologiju, Suda časti i Odbora za etička pitanja.

sabor-2012-2

ODLUKA O DODELI NAGRADE DPS ZA ŽIVOTNO DELO

  Žiri u sastavu prof. dr Bora Kuzmanović, predsednik, i članovi prof. dr Mikloš Biro i prof. dr Žarko Trebješanin, jednoglasno je odlučio da se ove, 2012. godine, nagrada za životno delo dodeli IVANU IVIĆU, penzionisanom profesoru Razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu imajući u vidu njegov ukupan rad u oblasti nauke, razvoja struke,…

sabor-2012-2

PROF. DR IVAN IVIĆ – DOBITNIK NAGRADE ZA ŽIVOTNO DELO

Profesor Ivan Ivić dobitnik je prestižne Nagrade za životno delo koju Društvo psihologa Srbije dodeljuje od 2003. godine istaknutnim psiholozima. Nagrada je dodeljena na svečanom otvaranju 60. Sabora psihologa. Profesor Ivić obratio se prisutnima i najavio nastavak svog rada. Predsednik Žirija, prof. dr Bora Kuzmanović, izneo je sledeće obrazloženje.

Vladimir Hedrih

Vladimir Hedrih je rođen 1977. godine u Nišu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1996. upisuje studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i diplomira 2001. godine sa prosečnom ocenom 9,32. Tema njegovog diplomskog rada bila je ,,Efekti tehnika za izgradnju poverenja u veb-sajt“. Na istom fakultetu upisuje i postdiplomske studije i stiče…

sabor-2012-5

Nevenka Drašković Ivanović

Nevenka Drašković-Ivanović  završila je  studije  psihologije 1983. godine, na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radi u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu kao školski psiholog. Kao student, radila je u tadašnjoj marketingškoj agenciji „Borba“ kod  Dragana Sakana tokom nekoliko godina, a zatim i  kao spoljni saradnik Instituta za psihologiju na više projekata (1983-1984. g.).  Počinje da radi…