Program seminara “Trening za tranziciju karijere”

I dan Otvaranje, predstavljanje i očekivanja učesnika………..10,00 – 11,00 časova Otkrivanje zaposlenih sa problemima na poslu………….11,00 – 12,00 časova Mala pauza …………………………………………………………12,00 – 12,15 časova Stručna pomoć za rešavanje problema ……………………12,15 – 13,15 časova Interaktivna diskusija…………………………………………….13,15 – 13,45 časova Velika pauza ……………………………………………………….13,45 – 14,15 časova Pravljenje ankete za detekciju i otklanjanje nezadovoljstva poslom (rad u…

vp+2-priw

PETA OBUKA ZA TEST VP+2

Obaveštavamo korisnike testa Velikih peta plus 2 da će se naredna, peta po redu, obuka za primenu i interpretaciju ovog testa održati u petak 27. aprila 2012 godine, u organizaciji Centra za primenjenu psihologiju. Podsećamo da je obuka obavezna za sve korisnike i da je obuhvaćena paketom VP+2 koji se može kupiti po ceni od…

d-vujic

SAVREMENE METODE SELEKCIJE I PROCENE POTENCIJALA ZAPOSLENIH

U organizaciji Centra za primenjenu psihologiju i Fakulteta za pravne i poslovne studije, 16. i 17. marta 2012. godine, održan je seminar pod nazivom Uvođenje i primena menadžmenta ljudskih resursa u našoj praksi. Autor programa i voditelj seminara bila je dr Dobrila Vujić (HR konsultant). Gosti predavači bili su prof. dr Mirjana Franceško (Fakultet za…

pn 351

  Rok za prijavljivanje radova za 60. Sabor ističe 1.3.2012. godine OČEKUJE SE VEĆI BROJ RADOVA Vesna. S. Disić O odluci da krajnji rok za prijavu rezimea radova za ovogodišnji 60. Sabor psihologa Srbije, koji će se održati u Beogradu od 30. maja do 2. juna ove godine, bude 1. mart 2012. godine, psihološka javnost…

UPOTREBA PSIHOLOŠKIH MERNIH INSTRUMENATA U SRBIJI

U toku je istraživanje Društva psihologa Srbije koje ima za cilj sticanje uvida u to koje psihološke merne istrumente koriste danas psiholozi u Srbiji. Od posebnog značaja je dobijanje informacija i o tome koji su još instrumenti potrebni kolegama u cilju što adekvatnije procene u različitim područjima psihološke prakse. Rezultati istraživanja biće prezentovani na 60.…

casopis-psihologija2012

ELEKTRONSKO UREĐIVANJE ČASOPISA “PSIHOLOGIJA”

Po ugledu na vodeće svetske naučne časopise i časopis ”Psihologija” počeo je da koristi sistem za elektronsko uređivanje i objavljivanje pripremljen u Centru za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON). Sistem je dizajniran tako da poveća efikasnost uređivačkog procesa i pokriva sve aktivnosti uređivanja – prijavljivanje radova, recenziranje, pripremu radova za štampu itd.

SASTANAK REPUBLIČKE SEKCIJE STRUČNIH SARADNIKA SREDNJIH ŠKOLA

Obaveštavamo Vas da će se sastanak sekcije održati 28.2.2012., sa početkom u 12h, u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu, Cetinjska 3-5. Dnevni red: 1. Ivan Ivić: Osnovne i srednje škole u strateškim dokumentima2. Marina Pavlović i Biljana Radosavljević: Pravilnik o radu stručnih saradnika3. Biljana Lajović: Portfolio – uloga i značaj za profesionalni razvoj

sabor-2012-1

ZAVRŠEN 60. SABOR PSIHOLOGA

60. Naučno-stručni skup Društva psihologa Srbije održan je u Beogradu u periodu od 30. maja do 2. juna 2012. godine. Suorganizator je bio Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Skupu je prisustvovalo oko 500 psihologa iz zemlje i regiona. Realizovan program sadržao je: 3 plenarna predavanja, 149 saopštenja od čega 70 u okviru 7 različitih sekcija…

PROGRAM CELOŽIVOTNOG UČENJA ZA 2012.

Objavljujemo poziv za učešće u Programu celoživotnog učenja za 2012 (http://eacea.ec.europa.eu/llp/) koji je omogućio zemljama Zapadnog Balkana da učestvuju u centralizovanim aktivnostima Programa: mulilateralnim projektima, multilateralnim mrežama i pratećim aktivnostima. Srbija se Programu zvanično pridružila 21. decembra 2011. kada je potpisan Memorandum o razmenjivanju sa Evropskom komisijom. Obrazovne institucije su obaveštene o mogućnosti pridruživanja i u decembru…