UPOTREBA PSIHOLOŠKIH TESTOVA U SRBIJI – SABOR 2012.

Na Saboru psihologa održano je 5 posebnih okruglih stolova koji pokrivaju različite oblasti rada psihologa (zdravstvo, školstvo, organizacija, socijalna zaštita, organi bezbednosti).  Pozvani učesnici, profesori i kolege praktičari, diskutovali su o rezultatima dobijenim u istraživanju Društva psihologa Srbije kao i uopšte o potrebama i problemima u vezi sa upotrebom psiholoških mernih instrumenata u Srbiji danas.

Tranzicija1

ODRŽAN TRENING ZA TRANZICIJU KARIJERE

Centar za primenjenu psihologiju održao je Seminar  za tranziciju karijere 28. i 29. septembra 2012. Autor i voditelj seminara bila je Višnja Helajzen., a gost predavač Vera Kondić. O seminaru možemo reći da je namenjen zaposlenima u službama za upravljanje ljudskim resursima (HRM) na kadrovskim poslovima, ali i pojedinacima koji se bave pomagačkom delatnošću ili…

afektivna-vezanost

AFEKTIVNA VEZANOST I PORODIČNI ODNOSI

Na ovogodišnjem Saboru psihologa predstavljena je nova publikacija u izdanju Centra za primenjenu psihologiju pod nazivom AFEKTIVNA VEZANOST I PORODIČNI ODNOSI– razvoj i značaj. Knjigu su priredile tri renomirane autorke iz ove oblasti, Tatjana Stefanović-Stanojević, Ivana Mihić i Nataša Hanak. O knjizi su tom prilikom govorili recenzetni prof. dr Ivan Jerkovića i prof. dr Marija…

SABOR PSIHOLOGA – PRVIH 60. GODINA

Izvršni odbor Duštva psihologa Srbije imenovao je Počasni odbor za obeležavanje Jubileja na Saboru psihologa u sastavu: Prvoslav S. Plavšić predsednik, Aleksandra Baucal, Milojko Stojanović, Bora Kuzmanović, Dragan Popadić, Jelena Vlajković, Lidija Vučić, Vladimir Nešić, Biljana Trebješanin, Žarko Trebješanin, Nenad Havelka I Ivan Ivić. Članovi Počasnog odbora ujedno su i učesnici Okruglog stola na temu…

PN 353

PN 353, mart 2012. Naučno-stručni skup u Centru „Sava“ o obrazovanjuPLATE U PROSVETI NAJNIŽEV. S. Disić Pod intrigantnim nazivom „Dobra praksa i partnerstvo – ključ za efikasno, kvalitetno i ravnopravno obrazovanje“, 1. i 2. marta 2012. godine u Centru „Sava“ u Beogradu, održan je naučno-stručni skup, koji je svojom posećenošću impresionirao.UZ brojne i nadasve intrigantne…

podruznica-sombor-april-2012

APRILSKI SASTANAK PODRUŽNICE U SOMBORU

U sredu, 4. aprila, održan je prvi ovogodišnji sastanak podružnice Društva psihologa Srbije Zapadno-bačkog okruga. Članove podružnice ovaj put je ugostio tim novoosnovanog Psihološkog centra za savetovanje, edukaciju i istraživanje-SELF. Uvodnu reč je održala predsednica podružnice Izabela Rašković, koja je rezimirala prošlogodišnji rad podružnice i predstavila plan aktivnosti za 2012. godinu.    

FINALNA VERZIJA PRAVILNIKA O PSIHOLOŠKIM TESTOVIMA

Komisija za primenu psiholoških mernih instrumenata, formirana od strane Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije, a u sastavu Radmila Korica Tošović, predsednik, Nataša Barišić Ciganović, Branislav Strahinić i Ivana Leposavić, izradila je finalnu verziju predloga Pravilnika o standardima i procedurama izrade i upotrebe psiholoških mernih instrumenata. Ovim pravilnikom će se u našoj zemlji ubuduće regulisati uslovi…

PRAVILNIK O STANDARDIMA I PROCEDURAMA IZRADE I UPOTREBE PSIHOLOŠKIH MERNIH INSTRUMENATA

I. OPŠTE ODREDBE Član 1.Pravilnik o standardima i procedurama upotrebe psiholoških mernih instrumenata (u daljem tekstu: Pravilnik) reguliše uslove izrade, izdavanja, podaje i upotrebe psiholoških mernih instrumenata; kategorije psiholoških mernih instrumenata; osnivanje, sastav i delokrug rada Komisije za psihološke merne instrumente; način čuvanja i zaštite psiholoških mernih instrumenata i pravila psihološkog testiranja. Član 2.Psihološki merni…

Konkurs B. Lorenc

Upravni odbor Fondacije Profesor Borislav Lorenc, u skladu sa Statutom Fondacije, raspisuje 15. februara 2012.   KONKURS za dodelu stipendija najboljim studentima za školsku 2012/2013   Stipendija Fondacija dodeljuje stipendije u iznosu od 1.000 do 1.500 evra mesečno za troškove boravka i učestvovanja u nastavnim i istraživačkim programima  na inostranim fakultetima i drugim obrazovnim institucijama.  Sredstva…