Психолошка комора

Још 2004. године Друштво психолога Србије дало је иницијативу за оснивање Психолошке коморе Србије, сходно пракси у неким земљама региона (пример Хрватске психолошке коморе или оне у Словенији). Суштина је у прецизирању јавноправних овлашћења које би држава пренела Комори, а затим и у одређивању саме делатности, лиценцирању и надзору рада психолога, правима корисника услуга, регистру,…

Konkursi

Centar za pripremenjenu psihologiju ima stalno otvorene konkurse putem kojih psiholozi mogu ponuditi Centru svoja autorska dela: merne instrumente, programe edukacija i knjige. Potrebno je poslati popunjen formular za određeni konkurs, koji se nalazi na ovoj stranici internet prezentacije. Nakon razmatranja prijave od strane Upravnog odbora, u najkraćem roku autori dobijaju odgovor da li je…

O izdavačkoj delatnosti

Centar za primenjenu psihologiju od 1992. godine uspešno se bavi i izdavaštvom literature iz različitih oblasti psihologije. Rastuća potreba psihologa za kvalitetnim naslovima i sadržajima iz oblasti psihologije je bila jedan od motiva osnivanja Centra za primenjenu psihologiju. OBLASTI:Klinička psihologijaPedagoška psihologijaIdustrijska psihologijaSocijalna psihologijaRazvojna psihologijaEksperimentalna psihologijaTerapije i dr. Naslovi u izdanju CPP-a obuhvataju širok dijapazon psiholoških…

Konsalting usluge i treninzi

Centar za primenjenu psihologiju se preko 15 godina bavi pružanjem edukativnih i konsultantskih usluga iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa (HRM), organizacijske psihologije i praktične psihologije prodaje, a na bazi stručno i naučno utemeljenih znanja i iskustva najbolje svetske prakse. Naš tim raspolaže aktuelnim ekspertskim znanjima i veštinama, koje realizuje kroz interaktivne treninge i koučing, sa…

Selekcija kandidata

PROFESIONALNA SELEKCIJA KANDIDATA Preduzećima i ustanovama koje ne mogu da pribave psihologa, a imaju potrebu za njihovim radom u određenom momentu, Centar za primenjenu psihologiju može da pruži pored ranije navedenih edukativnih i savetodavnih usluga i obavljanje određenih poslova kao što su: selekcija kadrova prilikom prijema i praćenje uspešnosti izbora kadrova u toku perioda prilagođavanja,…

Izdavačka delatnost

Centar za primenjenu psihologiju više od 15 godina (od 1992.) uspešno se bavi izdavaštvom literature iz različitih oblasti psihologije. Rastuća potreba psihologa za kvalitetnim naslovima i sadržajima iz oblasti psihologije je bila jedan od motiva osnivanja Centra za primenjenu psihologiju. OBLASTI: Klinička psihologijaPedagoška psihologijaIdustrijska psihologijaSocijalna psihologijaRazvojna psihologijaEksperimentalna psihologija Naslovi u izdanju CPP-a obuhvataju širok dijapazon…

Katalog

Katalog psiholoških instrumenata nastao je kao rezultat ideje da se u jednoj publikaciji objedine osnovne informacije o psihološkim mernim instrumentima koji su sastavni deo ponude Centra za primenjenu psihologiju. Za svaki instrument navedeno je šta meri, koliko traje, za koji uzrast ispitanika se može koristiti i u kojim oblastima psihološke prakse ima svoju primenu. Pogledajte:…