PRAVILNIK O PROGRAMU SVIH OBLIKA RADA STRUČNIH SARADNIKA

Ministarstvo prosvete i nauke usvojilo je nov PRAVILNIK O PROGRAMU SVIH OBLIKA RADA STRUČNIH SARADNIKA. Stupio je na snagu 26.6.2012. nakog objavljivanja u Prosvetnom glasniku broj 5 (19.6.2012.) čime su prestali da važe Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u srednjoj školi  („Prosvetni glasnik”, broj 1/93) i Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u osnovnoj…

SKUP: DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE, ODRŽAN U NIŠU, 28-29.09.2012.

Naučno-stručni skup DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE U NIŠU održan je 28. i 29. septembra 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu. Glavna tema ovogodišnje Konferencije bila je SAVREMENI TRENDOVI U PRIMENJENOJ PSIHOLOGIJI. Predsednik Programskog odbora bila je prof. dr Snežana Vidanović, a predsednik Organizacionog odbora doc dr Vladimir Hedrih. Detaljnije informacije o skupu možete pogledati prateći…

PN 355

Završen 60. Sabor psihologa Srbije u BeograduBOGAT I RAZNOVRSTAN PROGRAM ZA 390 UČESNIKA Jubilarni naučno-stručni skup psihologa Srbije, koji je održan na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 30. maja do 2. juna, biće upamćen između ostalog i po velikom broju učesnika ali i po bogatom i raznovrsnom programu. Tri plenarna predavanja (prof. dr Rajner Riman…

GODIŠNJA SKUPŠTINA DPS – 30.06.2012.

Redovna godišnja Skupština Društva psihologa Srbije održana je u subotu 30.06.2012. godine. Skupštinu je sazvao i vodio prof. dr Aleksandar Baucal, predsednik Društva psihologa Srbije. U okviru dnevnog reda razmatrani su izveštaji predsednika DPS, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Upravnog odbora Centra, Centra za primenjenu psihologiju, Suda časti i Odbora za etička pitanja.

sabor-2012-2

ODLUKA O DODELI NAGRADE DPS ZA ŽIVOTNO DELO

  Žiri u sastavu prof. dr Bora Kuzmanović, predsednik, i članovi prof. dr Mikloš Biro i prof. dr Žarko Trebješanin, jednoglasno je odlučio da se ove, 2012. godine, nagrada za životno delo dodeli IVANU IVIĆU, penzionisanom profesoru Razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu imajući u vidu njegov ukupan rad u oblasti nauke, razvoja struke,…

Vladimir Hedrih

Vladimir Hedrih je rođen 1977. godine u Nišu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1996. upisuje studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i diplomira 2001. godine sa prosečnom ocenom 9,32. Tema njegovog diplomskog rada bila je ,,Efekti tehnika za izgradnju poverenja u veb-sajt“. Na istom fakultetu upisuje i postdiplomske studije i stiče…

sabor-2012-5

Nevenka Drašković Ivanović

Nevenka Drašković-Ivanović  završila je  studije  psihologije 1983. godine, na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radi u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu kao školski psiholog. Kao student, radila je u tadašnjoj marketingškoj agenciji „Borba“ kod  Dragana Sakana tokom nekoliko godina, a zatim i  kao spoljni saradnik Instituta za psihologiju na više projekata (1983-1984. g.).  Počinje da radi…

sabor-2012-6

Danica Bogdanović

Danica Bogdanović, diplomirani psiholog, je po usmerenju psiholog rada i ceo radni  vek je radila u ovoj oblasti, prvo u industriji, a zatim u saobraćaju, u GSP ‘Beograd’   Od početka svog radnog angažovanja je bila vezana za DPS i Sekciju za psihologiju rada i organizaciju i angažovana u njima. Bila je član Izvršnog odbora…