Centar za primenjenu psihologiju se već duži vremenski period uspešno bavi edukacijama iz različitih oblasti primenjene psihologije, u cilju stručnog usavršavanja kako psihologa, tako i kolega iz srodnih disciplina i trećih lica (menadžera, rukovodilaca, vaspitača…).

Naši saradnici-autori seminara (njih preko 60) su najpoznatiji predavači u zemlji, univerzitetski profesori i psiholozi sa bogatim praktičnim iskustvom, kompetentni i kvalifikovani stručnjaci, koji su se svojim profesionalnim i naučnim radom dokazali i koji su spremni da svoja znanja prenesu drugima. Naše seminare karakteriše savremeni metod rada, zasnovan na aktivnom učešću polaznika, kroz radionice i vežbe. Garantujemo dobar kvalitet obuke, što svedoči veliki broj dosadašnjih polaznika i klijenata, kojih je bilo oko 4000.

Svi polaznici dobijaju štampani materijal i sertifikat da su pohađali seminar u organizaciji CPP-a.

Akreditovani seminari za zaposlene u obrazovanju realizuju se tokom čitave godine.

Pozovite nas, uključite se, preporučite nas!

Uvodni kurs: RORŠAH TEST – obuhvatni sistem Džona Eksnera od 28. oktobra 2023. godine

Centar za primenjenu psihologiju ponovo organizuje Uvodni kurs: RORŠAH TEST – obuhvatni sistem Džona Eksnera, autora i predavača Biljane Šaula-Marojević, sa početkom 28. oktobra 2023. godine. Uvodni kurs traje 42 sata, organizovanih u 7 susreta. Rok za prijavu je 16. oktobar 2023. godine. Detaljnije informacije možete dobiti putem mejla: cpp@dps.org.rs i putem broja telefona: 011/30…

RORŠAH SUPERVIZIJSKE GRUPE

Namenjeno psiholozima koji poznaju Roršah metod, a imaju potrebu da unaprede svoja znanja i steknu veću sigurnost u kodiranju i analizi rezultata. Svaka supervizija uključuje i kratku obradu jedne teorijske teme vezane za protokol koji se kodira.

JAČANJE PROFESIONALNE ULOGE PSIHOLOGA U ŠKOLI – 6. novembar 2021. god. putem ZOOM aplikacije

Društvo psihologa Srbije, Centar za primenjenu psihologiju obaveštava sve zainteresovane psihologe da je u toku formiranje grupe za obuku Jačanje profesionalne uloge psihologa u školi (kat.br. 7). Realizacija programa obuke u trajanju od jednog dana (8 sati stručnog usavršavanja) je planirana za 6. novembar 2021. putem ZOOM aplikacije. Rok za prijavu je 24.oktobar 2021. god.…

JAČANJE PROFESIONALNE ULOGE PSIHOLOGA U ŠKOLI – 6. novembar 2021. god. putem ZOOM aplikacije

Društvo psihologa Srbije, Centar za primenjenu psihologiju obaveštava sve zainteresovane psihologe da je u toku formiranje grupe za obuku Jačanje profesionalne uloge psihologa u školi (kat.br. 7). Realizacija programa obuke u trajanju od jednog dana (8 sati stručnog usavršavanja) je planirana za 6. novembar 2021. putem ZOOM aplikacije. Rok za prijavu je 24.oktobar 2021. god.

DIJAGNOSTIKA NEURORAZVOJNIH PROBLEMA KOD DECE

Centar za primenjenu psihologiju organizuje uvodni kurs za primenu Dijagnostike neurorazvojnih problema kod dece, u trajanju od 36 sati. Blagovremena dijagnostika u velikoj meri utiče na efekte rane intervencije u svim domenima razvoja, a roditeljima obezbeđuje kontinuirano informisanje i osnaživanje za prihvatanje teškoća i sprovođenje terapije. Stoga je važno da se psiholozi obuče za primenu…

TERAPIJA POSVEĆENOSTI I PRIHVATANJA: napredni program

Osnovni cilj naprednog programa je usavršavanje veština da na specifičan način sagledaju probleme klijenata, motivišu ih na promenu i dopune svoju savetodavnu praksu tehnikama koje su istovremeno i drevne i savremene. Napredni nivo edukacije sadrži tri nezavisna dvodnevna kursa i smatra se završenim kada se prođu sva tri, bez obzira kojim redosledom se pohađaju.

UVODNI KURS IZ NEUROPSIHOLOŠKE DIJAGNOSTIKE – 20.januar 2018.godine

Centar za primenjenu psihologiju od 20. januara 2018. počeće sa realizacijom Uvodnog kursa za primenu neuropsihološke dijagnostike autora i predavača dr Ivane Leposavić. Datum početka kursa: 20. januar 2018.Trajanje: 6 subota (36 sati):Održava se svake subote u mesecu (ili svake druge) prema dogovoru grupe.36 sati):Održava se svake subote u mesecu (ili svake druge) Kotizacija: 24.500…

TERAPIJA POSVECENOSTI I PRIHVATANJA: osnovni iskustveno-instruktivni kurs – 02-03.decembar 2017

Centar za primenjenu psihologiju još jednom organizuje obuku iz novog integrativnog modela psihološke promene – Terapija posvećenosti i prihvatanja (ACT): osnovni iskustveno-instruktivni kurs. Obuka će biti održana 02-03.decembra 2017.godine. Rok za prijavu je 20.novembar 24.novembar 2017.godine. Integracija kognitivno – bihejvioralnih i istočnjačkih tehnika u novom, inventivnom terapijskom modelu Terapija posvećenosti i prihvatanja ili ACT (Acceptance…