OBUKA ZA PRIMENU TESTA TIP-1

Društvo psihologa Srbije, Centar za primenjenu psihologiju obaveštava sve zainteresovane pedagoge da je realizacija Obuke za primenu testa TIP-1 (kat.br. 641) planirana za 6. i 9.mart 2024. god. Polaznici, po završetku obuke, dobijaju uverenje o savladanom programu stručnog usavršavanja. Trenutno je u toku formiranje grupa na osnovu pojedinačnih prijava, pa je poželjno da se svi…

NOVA GRUPA TERAPIJA PRODUŽENOG IZLAGANJA (PE) ZA RAD SA PTSP-om

Centar za primenjenu psihologiju ponovo organizuje obuku Terapija produženog izlaganja (Prolonged Exposure Therapy – PE) – 15, 16, 22. i 23. septembra 2023. godine. Obuka predviđa četiri onlajn susreta po osam sati (od 11 do 19 časova), preko ZOOM aplikacije. Polaznici dobijaju sertifikat CTSA (Center For The Treatment And Study Of Anxiety, University of  Pennsylvania)…