NOVI TERMIN! TERAPIJA POSVEĆENOSTI I PRIHVATANJA: osnovni iskustveno-instruktivni kurs

Centar za primenjenu psihologiju ponovo organizuje obuku iz integrativnog modela psihološke promene – Terapija posvećenosti i prihvatanja (ACT): osnovni iskustveno-instruktivni kurs. Obuka će biti održana 24. i 25. februara 2024. Rok za prijavu je 11. februar 2024. godine. Terapija posvećenosti i prihvatanja ili ACT(Acceptance and Commitment Therapy) je model psihološke promene nastao kao mudra integracija…

TERAPIJA POSVEĆENOSTI I PRIHVATANJA: napredni program

Osnovni cilj naprednog programa je usavršavanje veština da na specifičan način sagledaju probleme klijenata, motivišu ih na promenu i dopune svoju savetodavnu praksu tehnikama koje su istovremeno i drevne i savremene. Napredni nivo edukacije sadrži tri nezavisna dvodnevna kursa i smatra se završenim kada se prođu sva tri, bez obzira kojim redosledom se pohađaju.

TERAPIJA POSVEĆENOSTI I PRIHVATANJA: osnovni iskustveno-instruktivni kurs

Centar za primenjenu psihologiju organizuje obuku iz integrativnog modela psihološke promene – Terapija posvećenosti i prihvatanja (ACT): osnovni iskustveno-instruktivni kurs. Integracija kognitivno – bihejvioralnih i istočnjačkih tehnika u novom, inventivnom terapijskom modelu Terapija posvećenosti i prihvatanja ili ACT (Acceptance and Commitment Therapy) je novi model psihološke promene nastao kao mudra integracija klasičnog bihejviorizma, kognitivnih modela…