Trening RAZVIJANJE SISTEMA KOMPETENCIJA U ORGANIZACIJI – 18. i 19. novembar 2016.

Centar za primenjenu psihologiju ponovo organizuje dvodnevni trening RAZVIJANJE SISTEMA KOMPETENCIJA U ORGANIZACIJI, autora dr Dobrile Vujić, 18. i 19. novembra 2016. Trening je namenjen HR menadžerima, specijalistima, saradnicima, psiholozima i praktičarima srodnih profesija. Rok za prijave je 03. novembar 2016. Autorka i voditeljka: dr Dobrila Vujić Realizacija: dr Dobrila Vujić, Sanja Leverda KOLIKO SMO…