Uvodni kurs: RORŠAH TEST – obuhvatni sistem Džona Eksnera od 28. oktobra 2023. godine

Centar za primenjenu psihologiju ponovo organizuje Uvodni kurs: RORŠAH TEST – obuhvatni sistem Džona Eksnera, autora i predavača Biljane Šaula-Marojević, sa početkom 28. oktobra 2023. godine. Uvodni kurs traje 42 sata, organizovanih u 7 susreta. Rok za prijavu je 16. oktobar 2023. godine. Detaljnije informacije možete dobiti putem mejla: cpp@dps.org.rs i putem broja telefona: 011/30…

RORŠAH SUPERVIZIJSKE GRUPE

Namenjeno psiholozima koji poznaju Roršah metod, a imaju potrebu da unaprede svoja znanja i steknu veću sigurnost u kodiranju i analizi rezultata. Svaka supervizija uključuje i kratku obradu jedne teorijske teme vezane za protokol koji se kodira.