DPS NAJAVLJUJE

Treći broj časopisa Psihologije izašao je iz štampe i uskoro će biti distribuiran pretplatnicima. Objavljen je septembarski broj Psiholoških novina. Sekcije su počele sa svojim redovnim aktivnostima. Izvršni odbor radiće na izmenama i dopunama Statuta DPS. Počinju i pripreme za redovnu godišnju Skupštinu Društva psihologa.