Правилници

Правилник о приправничком стажу и полагању стручног испита Правилник о процедурама за одобравање психолошких мерних инструмената Правилник о припреми и реализацији Конгреса психолога Србије Правилник о часопису Психологија Правилник о раду етичких комисија Правилник о раду подружница Правилник о раду секција  Правилник о психолошким новинама Правилник о раду Суда части   Пословници   Пословник о…

Закони

Статут Друштва психолога Србије (2020) Кодекс етике психолога Србије У мају 1996. године у Службеном гласнику број 25, објављен је Закон о условима за обављање психолошке делатности.   Нацрти и предлози   Нацрт Правилника о стандардима и процедурама израде и употребе психолошких мерних инструмената (2012) Предлог Нацрта закона о психолошкој делатности Извештај Комисије за израду предлога Нацрта закона

Етички кодекс

Сви чланови Друштва психолога, без обзира на област и врсту делатности којом се баве, придржавају се начела Етичког кодекса психолога у свом професионалном понашању. На изради садржинског дела Етичког кодекса радила је група психолога, почев од маја 1996. године, када је Извршни одбор ДПС-а формирао Радну групу за израду новог Етичког кодекса психолога Србије, у…