Ciljevi:

Podstiče razvoj O.L.I.  Integrativne psihodinamske psihoterapije, savetovanja i koučinga, kreativnostii istraživanja u ovim oblastima.

▪ Doprinosi primeni novih znanja iz psihoterapije, savetovanja i koučinga; organizovano razmatra i proučava teorijske i praktične probleme iz psihoterapije, savetovanja i koučinga;

▪ Zalaže se za standarde edukacije iz psihoterapije, savetovanja i koučinga i donošenja zakona o ovim delatnostima;

▪ Organizuje stručne supove, stručne publikacije iz  psihoterapije, savetovanja i koučinga

 

O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija

Секција је основана ради стручног деловања и окупљања чланства у циљу развоја О.Л.И. Интегративне Психодинамске Психотерапије. Едукација из О.Л.И. метода је верификована од стране Секције за Психотерапију, саветовање и Коучинг Друштва психолога Србије као едукација која испуњава све стручне и етичке стандарде. Акредтиована је од стране УПСКС-удружења за психотерапију, саветовање и коучинг Србије.  О.Л.И. метод…

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА О.Л.И. ИНТЕГРАТИВНУ ПСИХОДИНАМСКУ ПСИХОТЕРАПИЈУ

На основу члана 15. i 16. Статута Друштва психолога Србије Секције за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију на својој Скупштини одржаној дана 23.9.2012. године доноси ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА О.Л.И. ИНТЕГРАТИВНУ ПСИХОДИНАМСКУ ПСИХОТЕРАПИЈУ   I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   члан 1. Секција за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију се оснива ради стручног деловања и окупљања…

Poslovnik o radu Skupstine Sekcije za OLI

На основу члана 15. i 16. Статута Друштва психолога Србије Секције за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију на својој Скупштини одржаној дана 23.9.2012. године доноси ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА О.Л.И. ИНТЕГРАТИВНУ ПСИХОДИНАМСКУ ПСИХОТЕРАПИЈУ   I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   члан 1. Секција за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију се оснива ради стручног деловања и окупљања…

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ СЕКЦИЈЕ

На основу члана 15. и 16. Статута Друштва психолога Србије дана 23.9.2012.  године  долепотписани психолози доносе ПОСЛОВНИК О РАДУ ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ СЕКЦИЈЕ члан 1. Овим Пословником се регулише рад Оснивачке скупштине секције за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију, ( у даљем тексту: Скупштина ), начин доношења одлука као и друга питања од значаја за рад Оснивачке…

Izveštaj o radu Sekcije za O.L.I. Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju DPS za 2013 godinu.

  I.O. Sekcije prihvatio je izveštaj o radu sekcije za 2013 godinu u kojem je konstatovano da je sekcija realizovala sve aktivnosti koje su bile predviđene u planu rada za 2013 godinu: -Organizovanje edukacija iz O.L.I. Integrativnog psihodinamskog savetovanja, psihoterapije i koučing psihologije -Povećanje broja članova sekcije -Učestvovanje na Saboru psihologa. -Učestvovanje na trećem kongresu…