Psihologija obrazovanja je važna akademska disciplina koja, u Srbiji, okuplja više desetina nastavnika, asistenata i istraživača, koji kroz različite aktivnosti nastoje da doprinesu kvalitetu obrazovanja u Srbiji. 

Pre više godina prepoznata je potreba da se profesionalna snaga i društveni uticaj ove grupe ojačaju institucionalno, kroz sekciju u okviru matičnog profesionalnog udruženja. Tako je 2011. godine osnovana Sekcija univerzitetskih nastavnika psihologije obrazovanja. Prvo rukovodstvo Sekcije činile su prof. dr Dijana Plut, predsednica, i prof. dr Gordana Đigić i doc. dr Dobrinka Kuzmanović, potpredsednice. 

Sekcija okuplja univerzitetske nastavnike i istraživače iz oblasti psihologije obrazovanja i cilj joj je unapređivanje nastavne i istraživačke prakse u ovoj oblasti, kao i doprinos unapređivanju kvaliteta obrazovanja kroz saradnju sa psiholozima koji rade u obrazovno-vaspitnim ustanovama i njihovim udruženjima. 

Aktivnosti sekcije su usmerene na uspostavljanje dijaloga unutar zajednice koja se bavi psihologijom obrazovanja na univerzitetskom nivou, ali i na uspostavljanje dijaloga sa kolegama iz škola i predškolskih ustanova, kao i sa donosiocima politika u oblasti obrazovanja. 

Članovi sekcije mogu biti psiholozi koji se bave nastavom iz ove oblasti psihologije na univerzitetskom nivou. 

Sekcija trenutno broji 53 člana.   

Aktuelno rukovodstvo Sekcije čine: 

predsednica – doc. dr Mirjana Beara, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Studijski program za psihologiju

potpredsednica – doc. dr Olja Jovanović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu 

koordinatorka aktivnosti diseminacije – doc. dr Dobrinka Kuzmanović, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Departman za psihologiju 

članovi Saveta Sekcije: 

prof. dr Tanja Nedimović, Visoka škola  strukovnih studija za vaspitače  „Mihailo Palov“, Vršac 

prof. dr Dragana Bjekić,Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu 

prof. dr Dragica Pavlović Babić,Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu 

 

Više informacije o Sekciji možete pronaći na internet stranici: https://www.sunposerbia.org/ 

Informacije o sekciji

Psihologija obrazovanja je važna akademska disciplina koja, u Srbiji, okuplja više desetina nastavnika, asistenata i istraživača, koji kroz različite aktivnosti nastoje da doprinesu kvalitetu obrazovanja u Srbiji.  Pre više godina prepoznata je potreba da se profesionalna snaga i društveni uticaj ove grupe ojačaju institucionalno, kroz sekciju u okviru matičnog profesionalnog udruženja. Tako je 2011. godine…