logo DPS 300x300
 

Друштво психолога Србије је добровољно, стручно и научно удружење психолога Србије, основано 1953 године.

Организовано је као друштвена, ванстраначка, струковна и интересна организација психолога Србије, а основана ради стручног и научног деловања, усавршавања и комуникације чланова друштва.
Друштво своје активности организује на територији Републике Србије. Отворено је за сарадњу са другим научним и стручним, хуманитарним, владиним, невладиним и међународним организацијама, а на бази струковних интереса, међусобног уважавања, самосталности у раду и ради подстицања сарадње између научних и стручних радника (психолога), и то све у циљу подизања научног и стручног нивоа чланова Друштва.

Друштво психолога је друштвено-правно лице, са свим правима, обавезама и одговорностима сагласно Уставу Републике Србије, законима и Статуту ДПС.

Saradnja

Sadašnje neposredno okruženje Društva psihologa Srbije, bez kojeg ono ne samo što ne bi moglo da funkcioniše, već ne bi imalo nikakvog smisla njegovo postojanje, jesu razne društvne delatnosti u kojima su psiholozi našli svoje mesto (zdravstvo, prosveta, socijalni rad, vojska, policija, sudstvo,  instituti, itd.). Tu spadaju i izvorišta psihologije kao nauke i izvorišta psiholoških…

Мисија Друштва психолога

Да организује, подстиче и обезбеди члановима да својим знањем доприносу развоју земље, свом друштвеном угледу и статусу кроз унапређење квалитета рада усвајанем и поштовањем норми и стандарда за обављање самосталне стручне делатности у областима психолошког саветовања и едукације, психолошких процена, дијагностике и експертиза као и издавања сертификата о завршавању различитих облика оспособљавања који се организују…

Друштво психолога данас

Друштво психолога данас има релативно снажно чланство, много вредних, стручних и искусних психолога у готово свим већим местима Србије проверену и разгранату организацију, секције и подружнице, као и сва релевантна тела која одржавају рад Друштва: привредно друштво – Центар за примењену психологију, који је већ етаблирани издавач психолошке литературе и организатор акредитованих и слободних едукативних…

Историјат Друштва

Организовању психолога Србије претходило је оснивање Удружења психолога ФНР Југославије 20. фебруара 1953. године у Загребу, којом приликом је одржан и први стручни скуп психолога  Југославије. За председника Удружења  изабран је проф. др Рамиро Бујас. За представнике у управи Удружења изабрани су из Србије проф. др Борислав Стевановић и проф. др Слободан Поповић. На овој…