tzv

Centar za primenjenu psihologiju uspešno se bavi edukacijama iz različitih oblasti primenjene psihologije. U svoju ponudu treninga sada je uvrstio program Treninzi životnih veština koji ima za cilj promovisanje zdravlja u najširem njegovom određenju (ličnog razvoja, fizičke spremnosti i društvene odgovornosti i angažovanosti) kroz niz seminara. Čine ga dve celine – paket seminara namenjenih mladima i niz seminara namenjenih roditeljima.

Seminari namenjeni mladima: Moguće je iz ponuđenog paketa seminara izabrati jedan, više njih ili program u celini. Pojedini seminari sadrže bazični i napredni nivo, pa je u tom slučaju za prijavljivanje na napredni neophodno pohađanje bazičnog nivoa, koji je realizovan najmanje mesec dana ranije.
Seminari namenjeni roditeljima: Teme koje se obrađuju u okviru seminara namenjene su podršci odraslih osoba u pripremi, razvoju i očuvanju porodičnog života. Od ponuđenih seminara moguće je odabrati jedan, više njih ili pohađati čitav paket koji je u ponudi.
Program „Treninzi životnih veština“ podrazumeva različite oblike rada i kontekste. Moguće ga je realizovati u firmama, školama, malim kućnim zajednicama, Kancelarijama za mlade, nevladinim organizacijama i u obliku lifecoach programa. Treninzi životnih veština je autorski program. Kreiran je od strane psihološkinja na osnovu sistematskih i naučno potkrepljenih znanja i istraživanja, a obogaćen praktičnim iskustvima.
 
Metod rada:
– izlaganje predavačica uz video prezentaciju
– aktivno učešće polaznica i polaznika – analize primera, diskusije, vežbe, radionice
– odnos vremena aktivnog učešća polaznica/ka i vremena izlaganja predavačica: najmanje 1:1
Trajanje:
Jedan seminar, odnosno jedan nivo seminara (bazični ili napredni), izvodi se u trajanju 5 – 6 sati u toku jednog dana. Ukoliko je za pohađanje određenog seminara neophodan bazični nivo to je naglašeno u aktuelnoj ponudi.
 
Za više informacija o sadržaju seminara pogledajte u posebno izdvojenoj ponudi u okviru grupe seminara za koju ste zainteresovane/i ili na fejsbuk stranici programa 
Prijavljivanje učesnica i učesnika seminara vrši se putem mejla dpscpp@sezampro.rs, brojeva telefona CPP-a +381 (0) 63/275 236,+381 (0) 11 323 2961, 303 5131 ili na fejsbuk stranici programa .

tzv

Trening – SA EMOCIJAMA NA TI!, 7.juna 2014.godine

  U organizaciji Centra za primenjenu psihologiju, 7.juna 2014.godine održaće se trening iz programa Treninzi životnih veština, namenjen mladima: „Sa emocijama na ti!“. Trening osmislile i realizuju mast.psihol. Biljana Rajić i mast.psihol. Smiljana Cvjetković. Rok za prijavu je 2.jun 2014.godine. Kotizacija za učešće je i dalje promotivna i iznosi 2.500 din.   TRENING Sa emocijama…

tzv

Trening – JA U STRESU, JA U KRIZI!, 17.maja 2014.godine

    Trening osmislile i realizuju: mast.psihol. Biljana Rajić i mast.psihol. Mihreta Abdi Datum održavanja: 17. maj 2014. Rok za prijavu: 12.05.2014. Mesto održavanja: Beograd Način prijave:  za trening se možete prijaviti putem elektronske pošte dpscpp@sezampro.rs, putem  telefona 011 3232961, 063 275 236 ili na fejsbuk stranici https://www.facebook.com/TreninziZivotnihVestina. Navedite ime i prezime, kontakt podatke, matični…

tzv

Obuka – SA EMOCIJAMA NA TI, 30. mart 2014.godine

U organizaciji Centra za primenjenu psihologiju, 30.marta 2014.godine održaće se obuka: Sa emocijama na ti. Autori i realizatori obuke su mast.psiholozi Biljana Rajić i Smiljana Cvjetković. Rok za prijavu je 29.mart 2014.godine. Kotizacija za učešće iznosi 2.500 din. OBUKA                                                                   Sa emocijama na ti! Autori i realizatori obuke: mast.psih. Biljana Rajić i mast.psih. Smiljana Cvjetković Datum…

tzv

Obuka – JA U STRESU, JA U KRIZI!, 5.april 2014.godine

U organizaciji Centra za primenjenu psihologiju, 5.aprila 2014.godine održaće se obuka: Ja u stresu, ja u krizi!. Autori i realizatori obuke su mast.psiholozi Biljana Rajić i Mihreta Abdi. Rok za prijavu je 4.april 2014.godine. Kotizacija za učešće iznosi 2.500 din. OBUKA                                                                   Ja u stresu, ja u krizi! Autori i realizatori obuke: mast.psih. Biljana Rajić i…

tzv

Aktuelna ponuda seminara za roditelje

  Niz seminara namenjenih roditeljima čija se deca pripremaju i polažu prijemni ispit.                        „Prijemni za roditelje“ Autorke i realizatorke seminara: Biljana Rajić Gordana Juričan   Upis u srednju školu ili na fakultet predstavlja značajnu promenu u životu mlade osobe, ali i u čitavom porodičnom…

tzv

Aktuelna ponuda seminara za mlade

  –          Sa emocijama na ti! –          Put ka (ne)uspehu! –          Moje okruženje i ja? –          Ja u stresu, ja u krizi –          Probleme nemam – ja ih rešavam –          Delinkventno ili adekvatno – izbor je na meni –          Da li živim zdravo? –          Hajde da se razumemo!              Sa…

tzv

Seminari za roditelje

Teme koje se obrađuju u okviru seminara namenjene su podršci odraslih osoba u pripremi, razvoju i očuvanju porodičnog života. Od ponuđenih seminara moguće je odabrati jedan, više njih ili pohađati čitav paket koji je u ponudi. Oblasti u okviru kojih su ponuđeni seminari: – Partnerski odnosi i planiranje porodice – Formiranje porodice i priprema za…

tzv

Seminari za mlade

Moguće je iz ponuđenog paketa seminara izabrati jedan, više njih ili program u celini. Pojedini seminari sadrže bazični i napredni nivo, pa je u tom slučaju za prijavljivanje na napredni neophodno pohađanje bazičnog nivoa, koji je realizovan najmanje mesec dana ranije. Oblasti u okviru kojih su ponuđeni seminari: – Emocije – Zdravi životni stilovi –…

tzv

O autorima i realizatorima programa

Autori i realizatori Treninga životnih vestina Biljana Rajić: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odeljenju za psihologiju diplomirala je 2011. godine, master studije završila 2012. godine. Tokom studija je bila angažovana kao demonstratorka i gostujuća predavačica. Učesnica je, autorka i realizatorka mnogobrojnih seminara, radionica i projekata, profesionalno i volonterski, najčešće u oblastima javnog nastupa, komunikacije,…