dag-kolarevicAutor: dr Dag Kolarević, Kriminalističko-policijska akademija
Mesto održavanja: Beograd

Seminar „Tehnike forenzičkog intervjuisanja“ ima svrhu da se polaznicima prenesu osnovna i praktična znanja u vođenju intervjua sa osobama koje su osumnjičene ili su u bilo kakvoj vezi sa vršenjem takvih radnji koje su određene krivičnim zakonodavstvom ili se nalaze u „sivoj zoni“ između zakonom sankcionisanog i neprimerenog, devijantnog ponašanja koje ne mora uvek biti inkriminisano. Drugim rečima, ideja je da se pomoću ovog seminara specifične grupe polaznika upoznaju sa načinom vođenja razgovora sa osobama koje svesno ili nesvesno prikrivaju bitne informacije u vezi sa njihovim ponašanjem. To su, na primer, osobe osumnjičene ili optužene za izvršenje krivičnih dela (na pr. krađa, razbojništvo, silovanje, ubistvo itd., osobe uključene u maloletnu delinkvenciju ili nasilje u porodici). Cilj usvajanja novih i nadgradnja postojećih znanja o tehnikama intervjuisanja je mogućnost procene ponašanja iskrenih i neiskrenih osoba, kao i dobijanje priznanja u vezi sa izvršenim radnjama kako bi se donosile dalje odluke u pogledu konačne procene i postupanja sa tim osobama. Seminar je namenjen različitim grupama polaznika, od čijeg radnog profila će upravo zavisiti i način njegovog uobličavanja.

Naglasak je na prakticnim znanjima i na aktivnom ucescu polaznika u procesu nastave. U svrhu interaktivnog rada, obezbedjen je i multimedijalni materijal – nastavni filmovi sa prakticnim komentarima u ukupnom trajanju od 30 minuta. Kratki filmovi su snimljeni namenski, za potrebe Kursa. Filmovi su snimljeni bez komentara i sa komentarima kako bi se omogucio praktican rad i aktivno ucesce polaznika.

Šta učesnici kažu o seminaru

DOBRE STRANE U ORGANIZACIJI OVOG SEMINARA PREMA REČIMA UČESNIKA SU: određeno optimalno vreme za obradu tema, dnevni raspored je dobar, fleksibilnost u organizaciji vremena seminara, dobar prikaz filmova, dobri praktični primeri, obilje informacija, strukturisan pristup intervjuisanju, odlična organizacija, dobar prostor za rad, topla atmosfera, sadržaj seminara nov za većinu psihologa, puno savremenih i aktuelnih tehnika…

Intervju sa autorom

Kakvi su Vaši utisci vezani za atmosferu, aktivnost polaznika i komunikaciju tokom seminara?D.K: Atmosfera je bila odlična, polaznici su bili aktivni i zainteresovani i komunikacija je bila vrlo dobra, nadam se da i oni tako misle. Opišite nam oblik i način rada, koji ste primenili tokom ovog seminara?D.K: Preovlađivalo je usmeno izlaganje uz diskusiju sa…

Program seminara

Uvod: pregled procesa, osnovni pojmovi, vrste intervjua, otpori i priznanja, faze intervjua Priprema i strategija: cilj intervjua, izbor ispitivača, prikupljanje podataka o ispitanika, način komunikacije, vođenje zabeleški, pamćenje i priznanja, lažna priznanja Tumačenje verbalnog i fizičkog ponašanja: norma ponašanja, pravila za tumačenja, uticaj ispitivača, odlike iskrenih i neiskrenih osoba, tumačenja fizičkog ponašanja, tumačenja verbalnog ponašanja…

Polaznici

MUP i PravosuđeSeminar je namenjen pripadnicima kriminalističke policije (inspektorima i poligrafistima) i pripadnicima pravosuđa – istražnim sudijama, kojima je u neposrednom interesu da unaprede znanje u vođenju intervjua što predstavlja osnovu za informativni razgovor sa građanima, saslušanje osumnjičenih i svedoka. Zatim, tužiocima znanje iz tehnika intervjuisanja  može da koristi u radu sa okrivljenima i svedocima…

dag-kolarevic1

O autoru programa

Dr Dag Koleravić Po zanimanju je psiholog. Zaposlen na Policijskoj akademiji (od 2006. godine naziv promenjen u „Kriminalističko-policijska akademija) kao saradnik na predmetu Psihologija kriminaliteta. Gradivo iz Seminara o tehnikama forenzičkog intervjuisanja predaje u okviru specijalističkih studija na ovoj ustanovi. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Način izvršenja…