logo-cppx

Društvo psihologa Srbije je 1992. godine osnovalo
CENTAR ZA PRIMENJENU PSIHOLOGIJU
kao samostalno preduzeće za istraživačko-razvojne usluge, grafičko-izdavačku delatnost i komercijalne poslove.

Centar se bavi:

  • IZRADOM I DISTRIBUCIJOM PSIHOLOŠKIH MERNIH INSTRUMENATA: testova sposobnosti, inventara ličnosti i test-aparata kao i prateće stručne literature

  • ORGANIZACIJOM SEMINARA: stručnih usavršavanja i obučavanja iz različitih oblasti primenjene psihologije, za psihologe i treća lica (menadžeri, direktori, vaspitači, pedagozi)

  • IZDAVAČKOM DELATNOŠĆU: udžbenici, priručnici i druga psihološka literatura

  • PROFESIONALNOM SELEKCIJOM

  • KONSALTING USLUGAMA I TRENINZIMA

  • ORGANIZACIJOM NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

  • ORGANIZACIJOM ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA

  • PRIBAVLJANJEM I DISTRIBUCIJOM NAUČNO-STRUČNIH INFORMACIJA i drugim poslovima koji su od interesa za psihologe i širu javnost

Istorijat

Centar za primenjenu psihologiju (CPP), proizvodna organizacija Društva psihologa Srbije, ima dugu predistoriju, još od 1960. Krajem novembra te godine, Upravni odbor Sekcije psihologa Srbije formirao je Komisiju za testove. Dušan Ilić je dobio zaduženje da u roku od dve nedelje konstituiše Komisiju i da ona sačini plan svog rada. Ta Komisija bila je zametak kasnijeg Centra…

O delatnostima Centra

CENTAR ZA PRIMENJENU PSIHOLOGIJU (CPP), osnovan od strane Društva psihologa Srbije, je ovlašćen izdavač i distributer psiholoških testova i drugih psiholoških mernih instrumenata i samostalni izdavač stručne psihološke literature. Kako bi odgovorio na zahteve savremenog tržišta, CPP angažuje veliki broj psihologa, koji su se svojim stručnim i naučnim radom dokazali u nekoj od oblasti psihologije. Za potrebe svojih…