Inventari ličnosti za adolescente

SOCIO 4 – Baterija upitnika socijalne prilagođenosti za adolescente komplet sadrži: priručnik, po 25 upitnika/listova za odgovore za muški i ženski pol i program za elektronsku obradu rezultata na CD ADOLESCENT – Upitnik psihopatologije adolescenata (Komplet -priručnik, po 25 upitnika/listova za odgovore za muški i ženski pol, 50 listova za interpretaciju, komplet šablona)

Testovi za ispitivanje prvaka

TIP-1- „TEST ZA ISPITIVANJE PRVAKA“ (Komplet – priručnik, manipulativni deo i 30 svezaka za odgovore) TEST ZRELOSTI ZA ŠKOLU (TZŠ+), drugo prošireno izdanje (2011.)(Komplet – priručnik, publikacija „Procena zrelosti za školu“, manipulativni deo i 50 listova za odgovore)

Inventari ličnosti za odrasle

KON-6 -Kiberneticka baterija konativnih testova (Komplet – priručnik i po 25 test svezaka M/Ž) MAHOVER TEST LJUDSKE FIGURE (Komplet – priručnik, 50 upitnika i listova za ocenjivanje) CI-N4 – „KORNEL INDEKS“ (Komplet – priručnik i 50 listova za odgovore) TNR/mod Životne teme i personalni satvovi, koncept, provera i primena KOMPLET SADRŽI : 19.1 Prirucnik 19.2…

Testovi sposobnosti za decu

REVISK – Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera (Komplet – priručnik, 50 listova za odgovore, manipulativni deo i šablon) NOVA BEOGRADSKA REVIZIJA – BINE SIMONOVE SKALE (Komplet – priručnici, 35 svezaka za odgovore i manipulativni deo) PROGRESIVNE MATRICE U BOJI (Komplet – priručnik, test sveska, 50 listova za odgovore i manipulativni deo)…

Testovi sposobnosti za odrasle

1. VITI – Vekslerov individualni test inteligencije (Komplet – priručnik, 50 listova za odgovore, manipulativni deo i šablon) 2. KOG-3 – Baterija testova inteligencije (Komplet – priručnik, po 15 test svezaka, 50 listova za odgovore, šablon) 2/A KOG-3 – DODATAK PRIRUČNIKU Standardizacija za ispitanike stare 15 godina 3. VERBALNA SERIJA BORE STEVANOVIĆA (Komplet – priručnik…