Zakoni i pravilnici

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)
 • Standardizovani testovi za procenu muzičkih sposobnosti
 • Seminar iz forenzičke psihologije
 • Veština Komuniciranja
 • Seminar za primenu testa PIE-JRS
 • Transakciono integrativni pristup u psihoterapiji
 • Seminar za primenu testa TNR mod
 • Menadmenta ljudskih resursa i kvalitet
 • Seminar iz geštalt terapije
 • Osnovne analize podataka psiholoških istraćivanja u programu SPSS for Windows
 • Obuka za razvoj potencijala rukovodilaca srednjeg nivoa u Elektrodistribuciji
 • Seminar za poslovne komunikacije
 • Program edukacije rukovodilaca u preduzeću Pupin telecom DKTS
 • Seminar komunikacije u vaspitanju
 • Poslovno ponašanje i komunikacija
 • Unapređenje odnosa sa kupcima-kako do uzajamnog poštovanja
 • Interna komunikacija u RZTR
 • Bihevioralno-kognitivni pristup u radu sa depresijama i stanjima straha
 • Motivisanje za rad
 • Integracija parcijalnih saznanja u praksi procene ličnosti
 • Kreativnost i inovativni menadžment u praksi
 • Upravljanje stresom menadžera
 • Motivisanje zaposlenih
 • Menadžment ljudskih resursa - primena u praksi u preduzećima u tranziciji
 • Procena u socijalnoj zaštiti
 • Promene i stres u preduzećima u uslovima tranzicije
 • Uvodni kurs za primenu neuropsihološke dijagnostike
 • Supervizijski kurs iz neuropsihološke dijagnostike
 • Psihološka veštačenja
 • Profesionalno osnaživanje škola
 • Uvođenje menadžmenta ljudskih resursa, otpori promenama, analiza posla i timski rad
 • Biofidbek - neurofidbek, osnovi metoda i oblasti primene
 • Predviđanje uspešnosti u učenju muzike
 • Adolescencija - psihologija, psihopatologija i prevencija
 • Poremećaji pažnje kod dece, 1 deo
 • Poremećaji pažnje kod dece, 2 deo
 • Trening za vrhunsko postignuće
 • Motivacija u učenju muzike
 • Lečenje enureze sugestijom u hipnozi
 • Psihologija uspeha
 • Obuka osoblja za rad sa strankama
 • Interakcija za dete
 • Profesionalno usavršavanje nastavnika srednjih škola za rad sa učenicima oštećenog vida
 • Supervizija psiholoških veštačenja
 • Radionice profesionalne orijentacije "Na putu izbora zanimanja
 • Priprema za javni nastup - ovladavanje tremom
 • Komunkacija u vaspitanju
 • Obuka za primenu testa TIP-1
 • Ocenjivanje u fukciji učenja
 • Mobing i zaštita od mobinga
 • Tehnike forenzičkog intervjuisanja
 • Uvođenje i primena menadžmenta ljudskih resursa u našoj praksi
 • Edukacija i trening za rad i ponašanje u organizaciji, edukacija edukatora - trening trenera
 • Kadrovsko restruktuiranje u uslovima tranzicije i krize
 • Trening za tranziciju karijere
 • Praktično-delatne aktivnosti u funkciji intelektualnog razvoja male dece
 • Profesionalizam - jačanje profesionalne uloge u obrazovanju
 • Emocionalna inteligencija i upravljanje odeljenjem, grupom i procesom učenja
 • Buling - vršnjačko nasilje
 • "10 koraka" program prevencije bolesti zavisnosti
 • Saradnja nastavnika u roditelja kao podrška darovitim učenicima
 • Asertivnost - alternativa nasilju ili kako sprečiti neprimereno ponašanje učenika u školi

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 521 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović