Redakcija

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)

POZIV ZA PODRŠKU

Društvo psihologa Srbije poziva sve organizacije i pojedince, koji su u mogućnosti, da pomognu održavanje godišnjeg naučnog skupa psihologa.

U zavisnosti od Vaše procene, potrebe i mogućnosti budite zastupljeni na ovom značajnom skupu na neki od sledećih načina. Naravno, ukoliko imate predlog koji nije obuhvaćen našom ponudom, spremni smo na saradnju.

SPONZOR - Osnovni sponzorski paket:

 • Logo sponzora na programu i knjizi rezimea naučnog skupa psihologa (knjiga rezimea i program štampaju se u 500 primeraka i daju svim učesnicima i predstavnicima medija).
 • Logo sponzora na glavnom panou.
 • Logo sponzora na plakatama za najavu skupa (plakat se postavlja na važna mesta u Beogradu i drugim gradovima).
 • Logo sponzora u materijalu za medije.
 • Logo sponzora na najavi skupa u štampi.
 • Baner na sajtu Društva psihologa, na stranici koja se odnosi na naučni skup (veličina 100x50 piksela).
 • Besplatan oglasni prostor (1/8 stranice) u jednom broju Psiholoških novina.
 • Po završetku skupa izveštaj o reklamnim aktivnostima obavljenim pre i za vreme skupa u kojima ste Vi kao sponzor bili zastupljeni kao i zahvalnica Društva psihologa Srbije.

VIŠI SPONZOR

 • Osnovni sponzorski paket
 • Besplatan oglasni prostor (1/2 stranice) u jednom broju Psiholoških novina.
 • Mogućnost da priložite svoj propagandni materijal za kotizacijski paket
 • 1 plaćena kotizacija.

VELIKI SPONZOR

 • Osnovni sponzorski paket
 • Pola stranice u knjizi rezimea Sabora
 • Mogućnost da priložite svoj propagandni materijal za kotizacijski paket
 • Besplatan oglasni prostor (cela stranica) u jednom broju Psiholoških novina.
 • 1 učesnik besplatno (plaćena kotizacija i smeštaj)
 • Štand u holu hotela

GLAVNI SPONZOR

 • Osnovni sponzorski paket
 • Jedna stranica u knjizi rezimea
 • Prospekt o sponzoru reklamnog sadržaja pripremljen od strane sponzora, kao deo učlesničkog paketa.
 • Besplatan oglasni prostor (cela stranica) u dva broja Psiholoških novina.
 • 2 učesnika besplatno (plaćena kotizacija i smeštaj)
 • Veliki štand u holu hotela
 • 15-to minutna prezentacija u okviru programa na skupu
 • Veliki baner na početnoj strani sajta Društva psihologa.
 • Logo na ID karticama učesnika.

DONATOR

 • podrazumeva Vaš finansijski prilog Društvu psihiloga Srbije u iznosu koji vi odredite.
 • logo donatora na programu i knjizi rezimea skupa
 • Logo donatora na glavnom panou.
 • Mogućnost da sami priložite propagandni materijal za učesnički paket
 • Po završetku skupa, izveštaj o reklamnim aktivnostima obavljenim pre i za vreme Sabora u kojima ste Vi kao donator bili zastupljeni kao i zahvalnica Društva psihologa Srbije


Ukoliko se opredelite da pomognete održavanje ovogodišnjeg naučno-stručnog skupa psihologa, molimo kontaktirajte nas, radi više informacija i dogovora.

Hvala unapred!
Društvo psihologa Srbije

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović