Misija Društva psihologa

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)
Da organizuje, podstiče i obezbedi članovima da svojim znanjem doprinosu razvoju zemlje, svom društvenom ugledu i statusu kroz unapređenje kvaliteta rada usvajanem i poštovanjem normi i standarda za obavljanje samostalne stručne delatnosti u oblastima psihološkog savetovanja i edukacije, psiholoških procena, dijagnostike i ekspertiza kao i izdavanja sertifikata o završavanju različitih oblika osposobljavanja koji se organizuju neposredno preko sopstvenih ili drugih edukativnih centara kao i staranje o kvalitetu i nivou obučenosti;

Da organizuje, podstiče i obezbedi naučne, stručne i druge informacije od značaja za struku i stručno usavršavanje kako bi članovi i javnost bili upoznati sa savremenim stručnim metodama i naučnim inovacijama u psihologiji;

Da se stara o staleškom ugledu svojih članova u stručno-naučnom i etičkom smislu i razvoju psihologije kao nauke kroz naučno-istraživački i stvaralački rad i saradnju sa odeljenjima psiholoških nauka pri univerzitetima i sa institucijama koje se bave psihološkim istraživanjima radi proučavanje pojedinih teorijskih i praktičnih problema;

Da obezbedi zadovoljenje potreba u stručnoj literaturi, drugim publikacijama, testovima i odgovarajućim tehničkim sredstvima koja se mogu primeniti ili se primenjuju u psihološkim procenama, savetovanju ili dijagnostici;

Da uspostavi obostrano korisna povezivanja i saradnju sa državnim organima u cilju razrešavanja određenih pitanja od interesa za Društvo i da uspostavlja i održava međunarodnu saradnju sa srodnim organizacijama;

Da neguje i razvija etiku psihološkog poziva i obezbedi da psihološke metode i instrumente koriste samo diplomirani psiholozi u skladu sa normativima i standardima za primenu, načelima Etičkog kodeksa psihologa Srbije i Zakona o psihološkoj delatnosti;

Da korisnike usluga štiti od nekvalitetnog rada psihologa;

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 318 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović