Nagrade i priznanja
  • Serbian Language
  • English (UK)

Nagrade i priznanja

Društvo psihologa Srbije je 2020. god. ustanovilo novu nagradu pod nazivom: Nagrada za naročiti doprinos institucija i organizacija za promovisanje psihološke nauke i struke  “Dr Nikola Rot”. Nagrada se dodeljuje posebnom odlukom Izvršnog Odbora Drštva psihologa Srbije, a najviše jedanput godišnje, za naročiti doprinos pojedinih institucija i organizacija na teritoriji Republike Srbije u promovisanju, aktuelizovanju i afirmaciji psihološke nauke i struke u javnosti.

Prvi dobitnik ove nagrade je Institut za mentalno zdravlje Vojvodine koji je proglašen za dobitnika na Kongresu psihologa Srbije, održanom 27-28.11.2020.god.

На 24.седници 2018.год. Извршни одбор Друштва психолога Србије је донео одлуку о додељивању награде "Јосип Бергер", за најбољи мастер рад који се односи на практичан рад психолога са појединцима, групама и организацијама, и чији резултати и закључци несумњиво упућују на конкретне могућности унапређивања делатности психолога у професионалној пракси. 

По устаљеној традицији, првог дана научно-стручног скупа Конгрес психолога Србије свечано се проглашава добитник награде "Живорад-Жижа Васић", за популаризацију савремене психологије. Досад је овом угледном наградом Друштва психолога Србије награђено више од 50 колегиница и колега. Да би се ова лепа традиција наставила, неопходно је Жирију ове награде упутити предлоге, то могу учинити секције, институције или појединаци, уз неопходне податке и аргументацију о укупном научном, стручном и популаризаторском ангажовању кандидата. 

У очекивању предлога, само да подсетимо:


Према критеријумима који су дефинисани Правилником о додељивању награде "Живорад Жижа Васић" награду може добити психолог који је имао запажена јавна предавања, медијске наступе и који својим непосредним радом у својој радној и широј друштвеној средини популаризује психологију и доприноси учвршћивању и ширењу угледа психологије као науке. Посебно је потребно навести активности које су реализоване са циљем популаризације психологије
у протеклој години. По Правилнику о награди, појединац је може добити само једном. Зато, предлажите, учините видљивим рад колегиница и колега који се залажу и чине да психологија задржи статус једне од најпопуларнијих наука.

Пријаве за награду су до 29.04.2020.год.
С поштовањем,

мр Дијана Копуновић Торма, председница жирија

2008 - Vesna Gavrilov-Jerković i Ivan Jerković, kopredsednici Programskog odbora Sabora 2007. godine, Zdravstvena sekcija, Tamara Džamonja-Ignjatović i Milan Kostić 

2009 - Dragan Vukotić, Svetlana Milanović, Ivana Kovačević, Svetlana Teodorović, Aleksandar Milojević i Slavko Milojković

2010 - redakcija časopisa Psihologija" u sastavu Mikloš Biro (urdnik), Aleksandar Baucal, Nada Korać, Dragan Popadić, Snežana Smederevac, Sunčica Zdravković, Vladimir Mihić (sekretar) Branka Tišma

2011 - Prvoslav S. Plavišić, Višnja Helajzen, Dragan Popadić i Podružnica DPS-a za Moravički okrug

2012 - Vladimir Hedrih, Danica Bogdanović, Nevenka Drašković Ivanović i Sekcija za psihologiju muzike

2013 - Snežana Smederevac, Jovan Mirić i Republička sekcija srednjih škola

2014 - Jadranka Dimov, Aleksandar Kostić sekcija univerzitetskih nastavnika psihologije obrazovanja

На 24. седници Извршни Одбор Друштва психолога Србије је донео одлуку о додељивању награде  "Јосип Бергер", за најбољи мастер рад који се односи на практичан рад психолога са појединцима, групама и организацијама, и чији резултати и закључци несумњиво упућују на конкретне могућности унапређивања делатности психолога у професионалној пракси.

 

Dosadašnji dobitnici nagrade za popularizaciju psihologije "Živorad-Žiža Vasić":

1970 - Prvoslav Plavšić

1971 - prof. dr Nenad Havelka

1972 - mr Vesna Ognjenović, Vanja Rupnik i Budimir Nešić

1973 - prof. dr Vojin Matić

1974 - mr Ljubomir Stojić

1975 - Ksenija Kondić, Ilija Dobrivojević i mr Mladen Kostić

1976 - Branka Brančić

1977 - prof. dr Dušan Đorđević i dr Bosiljka Đorđević

1978 - mr Žarko Korać

1979 - Jelena Stakić

1980 - mr Branislav Čukić

1981 - mr Tomislav Đurić i Ivan Pančić

1982 - dr Petronila Kapor-Stanulović

1983 - mr Žarko Trebješanin

1984 - prof. dr Ivan Ivić

1985 - mr Bora Kuzmanović

1986 - Velimir Filipović

1987 - Jelena Vlajković i Dragan Sakan

1988 - mr Ružica Rosandić i Božica Vidanović

1989 - Milojko Stojanović

1990 - Vesna Brzev i Ana Pešikan

1991 - Lukrecija Vranješević, Zorica Milosavljević i Dobrosav Tripković

1992 - Tamara Štajner-Popović, Vesna Ognjenović,
Nadešda Ignjatović-Savić, Smiljka Ivačković i Svetlana Ivačković

1993 - Jelena Srna

1994 - Tinde Kovač-Cerović

1995 - Dragan Popadić

1996 - Vesna Janjević-Popović

1997 - Milan Kostić

1998 - Dragan Kožović

1999 - Spomena Milačić

2000 - Mirjana Mitrović i Tomislav Popović

2001 - n a g r a d a   n i j e   d o d e lj e n a

2002 - dr Dijana Plut i mr Dobrila Vujić

2003 - dr Svetislav Jovanović i mr Danica Nikić-Matović

2004 - mr Jasna Veljković i prof. dr Petar Kostić

2005 - spec Dijana Kopunović

2006 - prof. dr Lazar Tenjović

2007 - n a g r a d a   n i j e   d o d e lj e n a

2008 - mr Nebojša Jovanović i Saša Bjelić

2009 - n i j e   d o d e lj e n a

2010 - Biljana Trebješanin

2011 - Višnja Helajzen

2012 - Mirjana Isić i dr Oliver Tošković

2013 - Aleksandar Dimitrijević

2014 - Dragica Pavlović Babić i Aleksandar Baucal

Podaci do 2003. godine preuzeti su iz knjige Milojka Stojanovića Pedeset godina Društva psihologa Srbije 1953-2003.

 

 

Podaci do 2003. godine preuzeti su iz knjige Milojka Stojanovića Pedeset godina Društva psihologa Srbije 1953-2003

1972 -  prof. dr Nikola Rot za knjigu  Socijalna psihologija - socijalizacija

1973 -  prof. dr Boško Popović za knjigu Uvod u psihologiju morala

1974 -  prof. dr Radivoj Kvaščev za više dela o stvaralačkom mišljenju;

1975 -  prof. dr Vera Smiljanić-Čolanović, prof. dr Ivan Ivić, mr Ružica Rosandić i
Milan Milinković za istraživački projekat Nova revizija Bine-Simonove skale

1976 -  prof. dr Radivoj Kvaščev za knjigu Psihologija stvaralaštva i
prof. dr Slavoljub Radonjić za knjigu Uvod u psihologiju - struktura psihologije kao nauke

1977 -  prof. dr Predrag Ognjenović za knjigu Osećaj i mera - o psihofizičkim osnovama saznanja;

1978 -  prof. dr Ivan Ivić za knjigu Čovek kao animal simbolicum

1979 -  prof. dr Josip Berger za knjigu Psihodijagnostika

1980 -  prof. dr Ivan Štajnberger za knjigu Čovek u automatizovanom sistemu i inžinjerska   
psihologija
i prof. dr Đorđe Đurić za knjigu Psihološka struktura etničkih stavova mladih

1981 -  dr Dragomir Pantić za publikacije Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji  i  Interesovanja mladih

1982 -  doc. dr Aleksandar Bukvić za knjigu Načela izrade psiholoških testova i
-  prof. dr Sulejman Hrnjica za knjigu Zrelost ličnosti

1983 -  prof. dr Nikola Rot za knjigu  Psihologija grupa

1984 -  n a g r a d a  n i j e  d o d e lj e n a

1985 -  prof. dr Slavoljub Radonjić za knjigu Psihologija učenja

1986 -  dr Branka Brančić za knjigu Psihološke teorije izbora zanimanja

1987 -  n a g r a d a  n i j e  d o d e lj e n a

1988 -  Mirjana Duran, Mirjana Mitrović i Dijana Plut za knjigu Simbolička igra i stvaralaštvo i Ivan
Nastović za knjigu Psihopatologija Ega

1989 -  n a g r a d a  n i j e  d o d e lj e n a

1990 -  n a g r a d a  n i j e  d o d e lj e n a

1991 -  prof. dr Josip Berger,  prof. dr  Mikloš Biro i prof. dr Sulejman Hrnjica  za knjigu Klinička psihologija

1992 -  n a g r a d a  n i j e  d o d e lj e n a

1993 -  prof. dr Konstantin Momirović, dr Zvonimir Džamonja i prof. dr Boris Volf za rad na
konstruisanju psiholoških testova

1994 -  prof. dr Žarko Trebješanin za knjige Šta Frojd zaista nije rekao Leksikon psihoanalize

1995 -  n a g r a d a  n i j e  d o d e lj e n a

1996 -  prof. dr Ksenija Radoš za knjigu Psihologija muzike

1997 -  n a g r a d a  n i j e  d o d e lj e n a

1998 -  prof. dr Staniša Milošević za seriju od četiri knjige iz saobraćajne psihologije i ergonomije
Saobraćajna psihologija, Selected Papers on Ergonomics and Traffic Psychology I, Odabrani    
radovi
iz ergonomije i saobraćajne psihologije i Percepcija saobraćajnih znakova

1999 -  n a g r a d a  n i j e  d o d e lj e n a

2000 -  n a g r a d a  n i j e  d o d e lj e n a

2001 -  prof. dr Nenad Havelka za knjigu Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu

2002 -  n a g r a d a  n i j e  d o d e lj e n a

2003 -  dr Gorjana Litvinović za knjigu Čovek između istorijskog i ličnog vremena

2004 -  n a g r a d a  n i j e  d o d e lj e n a

2005 -  prof. dr Stanislav Fajgelj za knjige Metode istraživanja ponašanja i Metodologija

2006 -  n a g r a d a  n i j e  d o d e lj e n a

2007 -  prof. dr Aleksandar Kostić za knjigu Kognitivna psihologija

2008 - n a g r a d a   n i j e   d o d e l j e n a

2009 - prof. dr Žarko Trebješanin za knjigu Rečnik Jungovih pojmova i signala i dr Blanka Bogunović za knjigu Muzički talenat i uspešnost

2010 - n a g r a d a  n i j e  d o d e lj e n a

2011 - prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr Dušanka Mitrović i mr Petar Čolović za psihološki mernii instrument "Velikih pet plus dva" i prof. dr Dragan Popadić za publikciju "Nasilje u školama".

2013 - Dejan Lalović za knjigu"Čitanje:od slova do teksta"


Društveno priznanje "Ljubomir-Ljuba Stojić" dodeljuje se za:

- doprinos radu i razvoju sekcije, podružnice, nekog tela ili organa Društva;
- doprinos razvoju psihološke struke u svojoj sredini;
- uspešno okupljanje članstva sekcije, podružnice i Društva;


Po ustaljenoj tradiciji, prvog dana Sabora svečano se proglašava dobitnik nagrade "Živorad-Žiža Vasić", za popularizaciju savremene psihologije.

Ova nagrada dodeljuje se od 1970. godine, u znak sećanja na znamenitog psihologa Živorada - Žižu Vasića (Knjaževac, 18.9.1912 - Beograd, 15.8.1966), koji je, kao teoretičar i empiričar, utemeljio brojne primenjene discipline.


Ova nagrada ustanovljena je 1972. godine u znak sećanja na akademika profesora dr. Borislava Stevanovića (1891-1971), psihologa koji je utemeljio naučnu psihologiju u Srbiji.

Društvo psihologa Srbije ovu nagradu dodeljuje za knjigu koja predstavlja najznačajniji naučni doprinos razvoju psihologije u Srbiji u prethdnom dvogodišnjem periodu.

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović