Članstvo
 • Serbian Language
 • English (UK)


KAO ČLAN DRUŠTVA:

 • imate pravo da birate  i budete birani u organe i tela Društva psihologa Srbije
 • da učestvujete u svim aktivnostima koje organizuje Društvo
 • da dajete predloge i mišljenja u vezi sa radom Društva, njegovih organa i tela
 • da odlučujete o radu Društva i njegovih organa 
 • da tražite i dobijete stručnu pomoć ili zaštitu svojih profesionalnih interesa
 • pravo na kupovinu psiholoških mernih instrumenata pod povoljnijim uslovima
 • pravo  na kupovinu stručne literature pod povoljnijim materijalnim uslovima, sa uračunatim popustima  
 • pravo na povoljnije cene za stručno usavršavanje u organizaciji Društva i CPP-a
 • pravo na povlašćenu cenu kotizacije za Sabor psihologa
 • pravo da dobijate redovno Psihološke novine, u okviru članarine
 • pravo da po povoljnijoj ceni dobijate pretplatu na časopis „Psihologija“
 • besplatno članstvo u EFPA (Evropske Federacije psiholoških asocijacija)
 • možete biti birani  za članove raznih tela Evrpske Federacije Psiholoških asocijacija
 • imate mogućnost da aktivno učestvujete u građenju Društva u skladu sa svojim profesionalnim stavovima
 • pravo da štite i unapređujete autonomiju i integritet profesije psihologa u skladu sa Kodeksom etike psihologa Srbije
 • pravo da blagovremeno i potpuno budete informisani o radu i aktivnostima Društva psihologa Srbije
 • mogućnost da budete na jedinstvenoj listi psihologa Srbije

 

Novodiplomirani psiholozi, koji se registruju u Društvo tokom kalendarske godine u kojoj su diplomirali, oslobađaju se uplate članarine u tekućoj godini, s tim što imaju sva ostala prava, obaveze i odgovornosti redovnih članova.


Za prijem u članstvo Društva, osim za počasne članove i donatore, uz prijavu/popunjen upitnik sa osnovnim podacima, podnosi se i fotokopija diplome ili uverenja o diplomiranju (dokument dostavljaju samo novoregistrovani članovi).

U Društvu se uredno vodi Registar psihologa.

Član Društva za postupanje suprotno odredbama ovog Statuta i Etičkog kodeksa može biti isključen iz reda članova Društva odlukom Suda časti.

Brisanje iz članstva je posledica neplaćanja članarine za proteklu kalendarsku godinu.

Članstvo u Društvu prestaje izraženom voljom člana o istupanju iz članstva društva.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

kongres 69.jpg

Počela je prijava radova za Kongres psihologa Srbije 2021. Više informacija na sledećem linku: https://www.dps.org.rs/prijava-radaPSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović