Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Nagrade i priznanja

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)

Nagrade i priznanja

Društvo psihologa Srbije dodeljuje sledeće nagrade i priznanja:

 

 • Nagradu za životno delo za ukupan dugogodišnji i izuzetan doprinos razvoju psihologije kao nauke i struke u oblasti naučnih radova, koordinacije naučno-istraživačkog rada, obrazovanja naučnih kadrova, rukovođenja obrazovnim institucijama i dr.

 ljuba stojic modified

 • Društveno priznanje "Ljubomir-Ljuba Stojić" za doprinos radu i razvoju sekcije, podružnice, tela ili organa Društva psihologa Srbije; za doprinos razvoju psihološke struke u svojoj sredini i uspešno okupljanje članstva sekcije ili podružnice.

 žiža vasić modified

 • Nagradu "Živorad-Žiža Vasić" za popularizaciju savremene psihologije u vidu zapaženih javnih predavanja, medijskih nastupa, publikacija, rada u svojoj radnoj i/ili široj društvenoj sredini.

 Josip Berger2

 • Nagradu “Josip Berger” za najbolji master rad koji se odnosi na praktičan rad psihologa sa pojedincima, grupama i organizacijama, i čiji rezultati i zaključci nesumnjivo upućuju na konkretne mogućnosti unapređivanja delatnosti psihologa u profesionalnoj praksi.

 StevanovicBorislav F 754 7 modified


 Nikola Rot modified

 

    

Nikola Rot modified

Društvo psihologa Srbije je 2020. god. ustanovilo novu nagradu pod nazivom: Nagrada za naročiti doprinos institucija i organizacija za promovisanje psihološke nauke i struke  “Dr Nikola Rot”. Nagrada se dodeljuje posebnom odlukom Izvršnog Odbora Drštva psihologa Srbije, a najviše jedanput godišnje, za naročiti doprinos pojedinih institucija i organizacija na teritoriji Republike Srbije u promovisanju, aktuelizovanju i afirmaciji psihološke nauke i struke u javnosti.

Pravilnik o dodeli

 

DOBITNICI

 

2021. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

2020. Institut za mentalno zdravlje Vojvodine

StevanovicBorislav F 754 7 modified

Ova nagrada ustanovljena je 1972. godine u znak sećanja na akademika profesora dr. Borislava Stevanovića (1891-1971), psihologa koji je utemeljio naučnu psihologiju u Srbiji.

Društvo psihologa Srbije ovu nagradu dodeljuje za knjigu koja predstavlja najznačajniji naučni doprinos razvoju psihologije u Srbiji u prethdnom dvogodišnjem periodu. Odluku o dobitniku nagrade donosi poseban žiri sastavljen od istaknutih naučnih radnika - psihologa.

Pravilnik o dodeli

 

DOBITNICI

 

2021. Ana Pešikan i Oliver Tošković

2013. Dejan Lalović za knjigu "Čitanje: od slova do teksta"

2011. prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr Dušanka Mitrović i mr Petar Čolović za psihološki mernii instrument "Velikih pet plus dva" i prof. dr Dragan Popadić za publikciju "Nasilje u školama".

2009. prof. dr Žarko Trebješanin za knjigu "Rečnik Jungovih pojmova i signala" i dr Blanka Bogunović za knjigu "Muzički talenat i uspešnost"

2007. prof. dr Aleksandar Kostić za knjigu "Kognitivna psihologija"

2005. prof. dr Stanislav Fajgelj za knjige "Metode istraživanja ponašanja" i "Metodologija"

2003. dr Gorjana Litvinović za knjigu "Čovek između istorijskog i ličnog vremena"

2001. prof. dr Nenad Havelka za knjigu "Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu"

1998. prof. dr Staniša Milošević za seriju od četiri knjige iz saobraćajne psihologije i ergonomije "Saobraćajna psihologija", "Selected Papers on Ergonomics and Traffic Psychology I", "Odabrani radovi iz ergonomije i saobraćajne psihologije" i "Percepcija saobraćajnih znakova"

1996. prof. dr Ksenija Radoš za knjigu "Psihologija muzike"

1994. prof. dr Žarko Trebješanin za knjige "Šta Frojd zaista nije rekao" i "Leksikon psihoanalize"

1993. prof. dr Konstantin Momirović, dr Zvonimir Džamonja i prof. dr Boris Volf za rad na konstruisanju psiholoških testova

1991. prof. dr Josip Berger, prof. dr Mikloš Biro i prof. dr Sulejman Hrnjica za knjigu "Klinička psihologija"

1988. Mirjana Duran, Mirjana Mitrović i Dijana Plut za knjigu "Simbolička igra i stvaralaštvo" i Ivan Nastović za knjigu "Psihopatologija Ega"

1986. dr Branka Brančić za knjigu "Psihološke teorije izbora zanimanja"

1985. prof. dr Slavoljub Radonjić za knjigu "Psihologija učenja"

1983. prof. dr Nikola Rot za knjigu "Psihologija grupa"

1982. doc. dr Aleksandar Bukvić za knjigu "Načela izrade psiholoških testova" i prof. dr Sulejman Hrnjica za knjigu "Zrelost ličnosti"

1981. dr Dragomir Pantić za publikacije "Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji" i "Interesovanja mladih"

1980. prof. dr Ivan Štajnberger za knjigu "Čovek u automatizovanom sistemu i inžinjerska psihologija" i prof. dr Đorđe Đurić za knjigu "Psihološka struktura etničkih stavova mladih"

1979. prof. dr Josip Berger za knjigu "Psihodijagnostika"

1978. prof. dr Ivan Ivić za knjigu "Čovek kao animal simbolicum"

1977. prof. dr Predrag Ognjenović za knjigu "Osećaj i mera - o psihofizičkim osnovama saznanja"

1976. prof. dr Radivoj Kvaščev za knjigu "Psihologija stvaralaštva" i prof. dr Slavoljub Radonjić za knjigu "Uvod u psihologiju - struktura psihologije kao nauke"

1975. prof. dr Vera Smiljanić-Čolanović, prof. dr Ivan Ivić, mr Ružica Rosandić i Milan Milinković za istraživački projekat "Nova revizija Bine-Simonove skale"

1974. prof. dr Radivoj Kvaščev za više dela o stvaralačkom mišljenju;

1973. prof. dr Boško Popović za knjigu "Uvod u psihologiju morala"

1972. prof. dr Nikola Rot za knjigu "Socijalna psihologija - socijalizacija"

Josip Berger2

Na 24. sednici 2018. godine Izvršni odbor Društva psihologa Srbije je doneo odluku o dodeljivanju nagrade "Josip Berger", za najbolji master rad koji se odnosi na praktičan rad psihologa sa pojedincima, grupama i organizacijama, i čiji rezultati i zaključci nesumnjivo upućuju na konkretne mogućnosti unapređivanja delatnosti psihologa u profesionalnoj praksi. 

Nagrada se dodeljuje diplomiranim psiholozima – masterima koji su svoje zvanje stekli na studijskim programima od ukupno 300 ESPB bodova iz psihologije, akreditovanom od strane nadležnog organa  Republike Srbije. Nagrada "Josip Berger" se dodeljuje jednom godišnje za rad koji je odbranjen sa ocenom najmanje 9 (devet), godinu dana unazad od dana objave Konkursa za Nagradu. 

Najbolji master  rad će se utvrditi na osnovu sledećeh  kriterijuma:

 • Prijavljeni master rad je svojim teorijskim razmatranjima, istraživačkim problemom i ciljevima specifično usmeren na praktičan rad psihologa sa pojedincima, organizacijama i grupama
 • Prijavljeni master rad svojim rezultatima i zaključcima nesumnjivo upućuje na konkretne mogućnosti i predloge unapređivanja delatnosti psihologa u profesionalnoj praksi.
 • Prijavljeni master rad je izveden u skladu sa međunarodno važećim SIMRAD standardom
 • Prijavnjeni master rad je rezultat terenskog istraživanja sprovedenog od strane autora rada samostalno ili u okviru istraživačkog tima
 • Prijavljeni master rad je originalni naučni rad autora i nije u celini prethodno  publikovan.

Prijava kandidata za nagradu treba da  sadrži:

 • Biografiju autora prijavljenog master rada u elektronskoj formi (tekstualni fajl), ne dužu od 2500 karaktera sa razmacima
 • Prijavljeni master rad u elektronskoj formi
 • Saglasnost autora za prijavu na Konkurs za dodelu Nagrade
 • Saglasnost mentora za prijavu na Konkurs za dodelu Nagrade
 • Obrazloženje prijave rada napisano od strane mentora ili člana komisije za odbranu prijavljenog rada, sa posebnim naglaskom na potencijalni doprinos prijavljenog rada unapređenju delatnosti psihologa u profesionalnoj praksi. Obrazloženje treba da bude u elektronskoj formi (tekstualni fajl), ne duže od 3000 karaktera sa razmacima.  

Predlozi za Nagradu se upućuju Društvu psihologa Srbije od strane pojedinca i ustanova sekretaru Društva psihologa Srbije elektronskom poštom (sekretar@dps.org.rs ).

Nagrada se sastoji od: povelje, prikladne poklon-knjige sa posvetom u kojoj se naglašava za šta se poklon dodeljuje i besplatne članarine u Društvu psihologa Srbije u narednih 5 godina. 

Uručivanje Nagrade se vrši na svečanosti u okviru Naučno-stručnog skupa psihologa, a pre uručivanja nagrade čita se pismeno obrazloženje Žirija.

Sastav Žirija je: Dragan Žuljević, predsednik Žirija; Jelena Sladojević Matić, zamenik predsednika Žirija, Mirjana Beara, član Žirija; Nevena Lovrinčević, član Žirija i Milja Krivokuća, član Žirija.

Pravilnik o dodeli

 

 

DOBITNICI

 

2021. Biserka Ćoso

2020. nije dodeljena

2019. Vedrana Mirković

2018. Nikola Roj

žiža vasić modified

Po ustaljenoj tradiciji, prvog dana Kongresa svečano se proglašava dobitnik nagrade "Živorad-Žiža Vasić", za popularizaciju savremene psihologije. Ova nagrada dodeljuje se od 1970. godine, u znak sećanja na znamenitog psihologa Živorada - Žižu Vasića (1912 - 1966), koji je, kao teoretičar i empiričar, utemeljio brojne primenjene discipline. Živorad - Žiža Vasić je ostao upamćen kao jedna od najzanimljivijih ličnosti naše psihologije, svestrano nadaren i obrazovan čovek, koji je umeo da povezuje znanje svog vremena u stručnoj i ljudskoj delatnosti.

Pravilnik o dodeli

 

DOBITNICI

 

2021. Tatjana Stefanović Stanojević

2014. Dragica Pavlović Babić i Aleksandar Baucal

2013. Aleksandar Dimitrijević

2012. Mirjana Isić i dr Oliver Tošković

2011. Višnja Helajzen

2010. Biljana Trebješanin

2009. nije dodeljena

2008. mr Nebojša Jovanović i Saša Bjelić

2007. nije dodeljena

2006. prof. dr Lazar Tenjović

2005. spec Dijana Kopunović

2004. mr Jasna Veljković i prof. dr Petar Kostić

2003. dr Svetislav Jovanović i mr Danica Nikić-Matović

2002. dr Dijana Plut i mr Dobrila Vujić

2001. nije dodeljena

2000. Mirjana Mitrović i Tomislav Popović

1999. Spomena Milačić

1998. Dragan Kožović

1997. Milan Kostić

1996. Vesna Janjević-Popović

1995. Dragan Popadić

1994. Tinde Kovač-Cerović

1993. Jelena Srna

1992. Tamara Štajner-Popović, Vesna Ognjenović, Nadežda Ignjatović-Savić, Smiljka Ivačković i Svetlana Ivačković

1991. Lukrecija Vranješević, Zorica Milosavljević i Dobrosav Tripković

1990. Vesna Brzev i Ana Pešikan

1989. Milojko Stojanović

1988. mr Ružica Rosandić i Božica Vidanović

1987. Jelena Vlajković i Dragan Sakan

1986. Velimir Filipović

1985. mr Bora Kuzmanović

1984. prof. dr Ivan Ivić

1983. mr Žarko Trebješanin

1982. dr Petronila Kapor-Stanulović

1981. mr Tomislav Đurić i Ivan Pančić

1980. mr Branislav Čukić

1979. Jelena Stakić

1978. mr Žarko Korać

1977. prof. dr Dušan Đorđević i dr Bosiljka Đorđević

1976. Branka Brančić

1975. Ksenija Kondić, Ilija Dobrivojević i mr Mladen Kostić

1974. mr Ljubomir Stojić

1973. prof. dr Vojin Matić

1972. mr Vesna Ognjenović, Vanja Rupnik i Budimir Nešić

1971. prof. dr Nenad Havelka

1970. Prvoslav Plavšić

ljuba stojic modified

Društveno priznanje "Ljubomir - Ljuba Stojić" dodeljuje se za:

- doprinos radu i razvoju sekcije, podružnice, nekog tela ili organa Društva;
- doprinos razvoju psihološke struke u svojoj sredini;
- uspešno okupljanje članstva sekcije, podružnice i Društva;

Pravilnik o dodeli

 

DOBITNICI

 

2021. Ljiljana Radovanović Tošić i Katarina Đorđević Volf

2014. Jadranka Dimov, Aleksandar Kostić sekcija univerzitetskih nastavnika psihologije obrazovanja

2013. Snežana Smederevac, Jovan Mirić i Republička sekcija srednjih škola

2012. Vladimir Hedrih, Danica Bogdanović, Nevenka Drašković Ivanović i Sekcija za psihologiju muzike

2011. Prvoslav S. Plavišić, Višnja Helajzen, Dragan Popadić i Podružnica DPS-a za Moravički okrug

2010. redakcija časopisa Psihologija" u sastavu Mikloš Biro (urdnik), Aleksandar Baucal, Nada Korać, Dragan Popadić, Snežana Smederevac, Sunčica Zdravković, Vladimir Mihić (sekretar) Branka Tišma

2009. Dragan Vukotić, Svetlana Milanović, Ivana Kovačević, Svetlana Teodorović, Aleksandar Milojević i Slavko Milojković

2008. Vesna Gavrilov-Jerković i Ivan Jerković, kopredsednici Programskog odbora Sabora 2007. godine, Zdravstvena sekcija, Tamara Džamonja-Ignjatović i Milan Kostić

Symposium

Save the date: Symposium ‘Lessons learned from the European Countries’

INFO

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 281 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović