Smeštaj i prevoz

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)


MUP i Pravosuđe
Seminar je namenjen pripadnicima kriminalističke policije (inspektorima i poligrafistima) i pripadnicima pravosuđa - istražnim sudijama, kojima je u neposrednom interesu da unaprede znanje u vođenju intervjua što predstavlja osnovu za informativni razgovor sa građanima, saslušanje osumnjičenih i svedoka. Zatim, tužiocima znanje iz tehnika intervjuisanja  može da koristi u radu sa okrivljenima i svedocima u krivičnom postupku, kao i advokatima koji ova znanja mogu da koriste takođe u krivičnom postupku, ali i u neformalnim razgovorima sa  njihovim strankama.
Iskustvo pokazuje da pripadnici ove kategorije stručnjaka nemaju dovoljna praktična znanja u vođenju intervjua koja treba da predstavljaju osnovu za efikasan i profesionalan rad sa građanima, osumnjičenima i svedocima.

Forenzički psiholozi i psihijatri
Seminar je posebno namenjen ovoj kategoriji stručnjaka kako bi oni, osim sticanja jasnije predstave o tome kroz šta su prošle njihove stranke - učesnici u krivičnom postupku, bili u mogućnosti da unaprede svoja znanja o sticanju bitnih informacija u vezi sa izvršenjem krivičnog dela i odnosa ispitanika prema krivičnom delu za koje se terete.

Stručnjaci centara za socijalni rad
Seminar se preporučuje stručnjacima Centara za socijalni rad koji su angažovani u proceni ponašanja osoba uključenih u maloletničku delinkvenciju i nasilje u porodici, a to su socijalni radnici, pedagozi i psiholozi.

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović