Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Knjiga rezimea

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)
 • Standardizovani testovi za procenu muzičkih sposobnosti
 • Seminar iz forenzičke psihologije
 • Veština Komuniciranja
 • Seminar za primenu testa PIE-JRS
 • Transakciono integrativni pristup u psihoterapiji
 • Seminar za primenu testa TNR mod
 • Menadmenta ljudskih resursa i kvalitet
 • Seminar iz geštalt terapije
 • Osnovne analize podataka psiholoških istraćivanja u programu SPSS for Windows
 • Obuka za razvoj potencijala rukovodilaca srednjeg nivoa u Elektrodistribuciji
 • Seminar za poslovne komunikacije
 • Program edukacije rukovodilaca u preduzeću Pupin telecom DKTS
 • Seminar komunikacije u vaspitanju
 • Poslovno ponašanje i komunikacija
 • Unapređenje odnosa sa kupcima-kako do uzajamnog poštovanja
 • Interna komunikacija u RZTR
 • Bihevioralno-kognitivni pristup u radu sa depresijama i stanjima straha
 • Motivisanje za rad
 • Integracija parcijalnih saznanja u praksi procene ličnosti
 • Kreativnost i inovativni menadžment u praksi
 • Upravljanje stresom menadžera
 • Motivisanje zaposlenih
 • Menadžment ljudskih resursa - primena u praksi u preduzećima u tranziciji
 • Procena u socijalnoj zaštiti
 • Promene i stres u preduzećima u uslovima tranzicije
 • Uvodni kurs za primenu neuropsihološke dijagnostike
 • Supervizijski kurs iz neuropsihološke dijagnostike
 • Psihološka veštačenja
 • Profesionalno osnaživanje škola
 • Uvođenje menadžmenta ljudskih resursa, otpori promenama, analiza posla i timski rad
 • Biofidbek - neurofidbek, osnovi metoda i oblasti primene
 • Predviđanje uspešnosti u učenju muzike
 • Adolescencija - psihologija, psihopatologija i prevencija
 • Poremećaji pažnje kod dece, 1 deo
 • Poremećaji pažnje kod dece, 2 deo
 • Trening za vrhunsko postignuće
 • Motivacija u učenju muzike
 • Lečenje enureze sugestijom u hipnozi
 • Psihologija uspeha
 • Obuka osoblja za rad sa strankama
 • Interakcija za dete
 • Profesionalno usavršavanje nastavnika srednjih škola za rad sa učenicima oštećenog vida
 • Supervizija psiholoških veštačenja
 • Radionice profesionalne orijentacije "Na putu izbora zanimanja
 • Priprema za javni nastup - ovladavanje tremom
 • Komunkacija u vaspitanju
 • Obuka za primenu testa TIP-1
 • Ocenjivanje u fukciji učenja
 • Mobing i zaštita od mobinga
 • Tehnike forenzičkog intervjuisanja
 • Uvođenje i primena menadžmenta ljudskih resursa u našoj praksi
 • Edukacija i trening za rad i ponašanje u organizaciji, edukacija edukatora - trening trenera
 • Kadrovsko restruktuiranje u uslovima tranzicije i krize
 • Trening za tranziciju karijere
 • Praktično-delatne aktivnosti u funkciji intelektualnog razvoja male dece
 • Profesionalizam - jačanje profesionalne uloge u obrazovanju
 • Emocionalna inteligencija i upravljanje odeljenjem, grupom i procesom učenja
 • Buling - vršnjačko nasilje
 • "10 koraka" program prevencije bolesti zavisnosti
 • Saradnja nastavnika u roditelja kao podrška darovitim učenicima
 • Asertivnost - alternativa nasilju ili kako sprečiti neprimereno ponašanje učenika u školi

POTVRDE O UČEŠĆU NA KONGRESU I KNJIGA REZIMEA

Obaveštavamo vas da u narednom periodu možete očekivati potvrde (za učesnike sa radom i bez rada) koje dodeljuje Društvo psihologa na mejlove sa kojih ste se uključili na sesije, po istom principu kao za prošlogodišnji Kongres.

detaljnije

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 189 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović