Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Istorija psihologije

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

NADZORNI ODBOR
DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE

GODIŠNJI IZVEŠTAJ
2010. godina

Nadzorni odbor u protekloj 2010. godini radio je u sledećem sastavu:
Žaklina Đurić, predsednik

Milja Krivokuća, član

Ljiljana Trlaja, član- zamena

Gordana Lazić, član
Vanja Simović, član - zamena

U toku protekle godine Nadzorni odbor se sastao dva  puta uz češće konsultacije koje su se obavljale telefonskim putem. Predsednik Nadzornog odbora redovno i permanentno je učestvovala i prisustvovala sednicama Izvršnog odbora DPS, Upravnog odbora DPS i drugim povremenim i privremenim formiranim telima koji su imali za cilj rešavanje značajnih problema ili pitanja vezanim za funkcionisanje DPS-e. Pored toga predsednik Nadzornog odbora je imala mogućnost da prisustvuje i prati značajna zbivanja vezana za rad svih organa i tela DPS i/ili o tome bude informisana na adekvatan način.

U skladu sa Pravilnikom o radu, Nadzorni odbor Društva psihologa Srbije , a shodno Zakonu o privrednim subjektima, podnosi svoj Izveštaj o radu za 2010. godinu koji je rezultat radnih aktivnosti predsednika i članova i rasponu između dve Skupštine DPS.

Rad Nadzornog odbora sadržao je sledeće aktivnosti:

1.     Praćenje i analiziranje rada:

-         Izvršnog odbora DPS u 2010.

-         Upravnog odbora CPP u 2010.

-         CPP u 2010. godini

-         Sabora psihologa i aktivnosti vezanih za Sabor psihologa

-         Komisija za dodelu godišnjih nagrada i rada Sekretarijata

-         Sekcija i podružnica DPS

-         Suda časti

2.     Aktivnosti pojedinih organa i tela DPS vezane za primenu, promenu i izradu pravilnika, Nacrta Zakona o psihološkoj delatnosti,  poslovnika, Statuta DPS i ostalih pravnih akata

3.     Praćenje i analiziranje rada DPS u javnosti (informativna delatnost, edukativna delatnost, izdavačka delatnost, učešće na manifestacijama i događanjima značajnih za širu javnost, ali i za psihološku struku)

4.        Praćenje i analiziranje dogovora o osnivanju Psihološke komore

5.       Druga pitanja i probleme vezane za psihološku nauku i struku


Opšti zaključak:

Praćenje redovno podnošenih izveštaja o finansijskom poslovanju DPS i CPP ukazuju na pozitivno poslovanje i racionalno raspolaganje postojećih sredstva  uz sugestiju daljeg napredovanja, a u cilju pospešivanja celokupnog rada DPS.

Svi organi, odnosno tela DPS bavili su se pokretanjem, realizacijom značajnih tema i suštinskih pitanja korisnih za rad sa ciljem unapređenja psihološke struke.

Zakonske obaveze, odredbe i prava poštovana su u radu (od strane svih organa DPS) usaglašavajući se sa obavezujućim pravnim aktima.

Nadzorni odbor radio je regularno u okviru svojih Statutom određenih nadležnosti i obaveza. Poboljšanje rada Nadzornog odbora, kao i ostalih organa i tela DPS treba da se sastoji, između ostalog, u većem uključivanju i angažovanju svih članova koji će svojim radom doprineti još kvalitetnijem radu od postojećeg.

Pohvala Izvršnom odboru DPS, kao i DPS i CPP na izuzetnoj saradnji sa Nadzornim odborom koja se može definisati kao efikasna, kvalitetna i stalna uz sugestiju poboljšanja interne komunikacije angažovanih članova DPS, a po potrebi.

Jedna sugestija Nadzornog odbora odnosi se na bližu i kvalitetniju informisanost u cilju rešavanja pitanja u vezi sa prodajom i distribucijom psiholoških testova nepsiholozima i psiholozima (koji su tu diplomu stekli ali se usled nivoa školovanja i mesta istog ne tretiraju kao diplomirani), kao i obučavanje istih. Članovi Nadzornog odbora smatraju da je to u interesu struke i u cilju zaštite psihološke struke što je ove godine i bila česta tema podstaknuta dešavanjima u praksi.

U ime Nadzornog odbora i u lično ime zahvaljujem Društvu psihologa Srbije, Izvršnom odboru i CPP-u, Upravnom odboru CPP i predsedniku DPS na izuzetnoj saradnji, dobroj volji i kvalitetnoj komunikaciji što je i dovoljan razlog za opstajanje naše struke na zavidnom nivou.


Društvo psihologa Srbije

Beograd, 10.02.2010.                               Predsednik Nadzornog odbora

Žaklina Đurić
Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 461 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović