Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Istorija psihologije

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Društvo psihologa Srbije je 1992. godine osnovalo CENTAR ZA PRIMENJENU PSIHOLOGIJU kao samostalno preduzeće za istraživačko-razvojne usluge, grafičko-izdavačku delatnost i komercijalne poslove.

Centar se bavi:

  • IZRADOM I DISTRIBUCIJOM PSIHOLOŠKIH MERNIH INSTRUMENATA: testova sposobnosti, inventara ličnosti i test-aparata kao i prateće stručne literature

  • ORGANIZACIJOM SEMINARA: stručnih usavršavanja i obučavanja iz različitih oblasti primenjene psihologije, za psihologe i treća lica (menadžeri, direktori, vaspitači, pedagozi)

  • IZDAVAČKOM DELATNOŠĆU: udžbenici, priručnici i druga psihološka literatura

  • PROFESIONALNOM SELEKCIJOM

  • KONSALTING USLUGAMA I TRENINZIMA

  • ORGANIZACIJOM NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

  • ORGANIZACIJOM ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA

  • PRIBAVLJANJEM I DISTRIBUCIJOM NAUČNO-STRUČNIH INFORMACIJA i drugim poslovima koji su od interesa za psihologe i širu javnost


Centar za primenjenu psihologiju je jedini priznat i ovlašćen izdavač i distributer svih psiholoških testova i drugih psiholoških mernih instrumenata koji se koriste u našoj zemlji.

Otvoren je za sve nove ideje i spreman na sve izazove nauke i tržišta.

Jedna od osnovnih ideja razvoja Centra je maksimalno angažovanje velikog broja psihologa iz različitih oblasti psihologije koji su se svojim stručnim i naučnim radom dokazali u nekoj od oblasti i koji svoja znanja mogu da prenesu drugim psiholozima u vidu obuke ili da konkretno rade određene poslove.

Za pojedince Centar organizuje po potrebi savetovanja u vezi izbora zanimanja, podsticanja muzičkog razvoja i otklanjanja teškoća u muzičkom napredovanju, savladavanja metoda učenja i prevazilaženje teškoća u učenju, problema odrastanja, komunikacije među polovima i dr.

Preduzećima i ustanovama Centar može da pruži edukativne, savetodavne usluge ili da izvršava određene poslove kao što su: selekcija kadrova prilikom prijema i praćenje uspešnosti izbora kadrova u toku perioda prilagođavanja, izbor kadrova za obučavanje i praćenje uspešnosti obuke, ispitivanje motivacije zaposlenih, učešće u izradi analize radnih mesta, uvođenje sistema kvaliteta i sistema motivisanja i nagrađivanja, izrada psiholoških analiza prilikom pojave određenih problema i konfliktnih situacija, obuka za poslovno ponašanje, za kreativno mišljenje, za nenasilnu komunikaciju, za rukovođenje i menadžment, za marketing i dr.) ili ustanovama koje ne mogu da pribave psihologa, a imaju potrebu za njihovim radom u određenom momentu. Centar takođe raspolaže tehničkim i stručnim mogućnostima za pružanje usluga za izradu metodologije istraživanja, statističku obradu i tumačenje rezultata (pre svega, za psihologe, ali delimično i za srodne nauke).

Da bi Centar bio u stanju da ispuni svoju stručnu i društvenu funkciju u ovim prelaznim vremenima, njegovi prioritetni ciljevi i zadaci su da obezbedi saradnju i sa evropskim i svetskim autorima i izdavačima psihodijagnostičkih mernih instrumenata i stručnih publikacija, kao i srodnim organizacijama.

Pored navedenih delatnosti, Centar je angažovan i u realizovanju ciljeva i zadataka Društva psihologa, i u svom poslovanju nastoji da ne odstupa od interesa Društva psihologa Srbije.

Symposium

Save the date: Symposium ‘Lessons learned from the European Countries’

INFO

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 85 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović