Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Istorija psihologije

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Monografije iz psihologije objavljene 2007-2008. godine

 

ALEČKOVIĆ NIKOLIĆ, Mila: Psihologija ideja slobode i pravde i srpski nacionalni interes danas. Tom 1. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2007. - 195 str.

Antić Janković, Slobodanka, Gošović, Radmila, Grahovac, Vidosava, Krnjaić, Zora, Lazarević, Dušanka, Moskovljević, Jasmina, Pavlović Babić, Dragica, Pešić, Jelena, Plut, Dijana, Stepanović, Ivana: Kultura kritičkog mišljenja: teorijsko zasnivanje i implikacije za nastavu. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta : Centar za primenjenu psihologiju, 2007: - 197 str.

ANTIĆ, Slobodanka IVIĆ, Ivan, PEŠIKAN, Ana (priređivači): Student u središtu nastave: aktivno učenje na Poljoprivrednom fakultetu. Beograd: Obrazovni forum: Poljoprivredni fakultet, 2008. - 173 str.

BEČIĆ, Emir: Naučite ih kako da uče. Beograd: Dom i škola, 2007 - 139 str.

BERGER, Josip i MITIĆ, Marija (redaktori): Klinička psihologija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 365 str.

BOGUNOVIĆ, Blanka: Muzički talenat i uspešnost. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2008. - 360 str.

ČABARKAPA, Milanko, Dedić Gordana, Mandić-Gajić Gordana, Jović Vladimir, Samardžić Radomir, Špirić Željko, autor - urednik Todorović, Milorad: Ratna psihotrauma srpskih veterana: Beograd : Udruženje boraca rata od 1990. godine opštine Zvezdara, 2008: - 388 str.

ČABARKAPA, Milanko: Čovek i radna okolina: psihofiziološki i ekološki aspekti rada. Beograd: Čigoja štampa: 2008. - 340 str.

DŽELEBDŽIĆ, Slobodan: Psihologija svakodnevice: gospodarite sobom: svet naše psihe. Beograd: Velarta, 2007, - 101 str.

FRANCEŠKO, Mirjana: Organizaciono ponašanje: moć poznavanja organizacionog ponašanja. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije. - 2008.

GAVRILOV-JERKOVIĆ, Vesna: Kliničko-psihološki praktikum: procedura i konteksti kliničke procene. Novi Sad: Futura publikacije, 2008: - 297 str.

GVOIĆ, Ljubivoj: Osnovi nauke o ponašanju za studente stomatologije. Beograd: Publish, 2007 - 297 str.

IVIĆ, Ivan, PEŠIKAN, Ana, ANTIĆ, Slobodanka: Vodič za dobar udžbenik: opšti standardi kvaliteta udžbenika. Novi Sad: Platoneum, 2008.: - 216 str.

JEVREMOVIĆ, Petar: Telo, fantazam, simbol. - Beograd: Službeni glasnik, 2007. - 249 str.

JOVANOVIĆ, Nebojša, Tatjana Firevski-Jovanović, Sandra Jovanović: ADD/ADHD: deficit pažnje i hiperaktivnost dece: (osobenosti - dijagnostika - tretman). - Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 208 str.

KODŽOPELJIĆ, Jasmina: Metajezički aspekti zrelosti za polazak u školu: Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, 2008. - 130 str.

KORAĆ, Žarko: Škole i sistemi u psihologiji. Beograd: Dosije, 2008. - 259 str.

KORDIĆ, Boris, PAJEVIĆ, Desimir: Opšta psihologija sa socijalnom psihologijom . Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 349 str.

KOSTIĆ, Petar: Psihometrija: konstrukcija, rekonstrukcija i primena psihometrijskih testova. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 2007. - 385 str.

KRNJAJIĆ, Stevan: Pogled u razred. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2007: - 255 str.

KRON, Leposava: Rat i kolektivno ponašanje: ogled o socijalnoj i psihološkoj realnosti. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2008: - 162 str.

LALIĆ-Vučetić, Nataša: Podsticanje učenika pohvalom i nagradom. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2007).- 187 str.

LALOVIĆ, Dejan: Jezik i individualne razlike: dometi i ograničenja različitih pristupa proučavanju jezičkih sposobnosti. Beograd: Zavod za udžbenike, 2008. - 187 str.

MANDIĆ, Tijana: Psiho samo za nas. Beograd: Z. Damnjanović i sinovi, 2008. - 300 str.

MARKOVIĆ, Slobodan: Opažanje dobre forme. Beograd :Filozofski fakultet, 2007. - 242 str.

MILIVOJEVIĆ, Zoran: Igre koje igraju narkomani: transakciona analiza problematičnog uzimanja droga. Novi Sad :Psihopolis institut, 2007. - 506 str.

MILOŠEVIĆ-ĐORĐEVIĆ, Jasna: Čovek o naciji: shvatanje nacionalnog identiteta u Srbiji: Beograd: Institut za političke studije, 2008: - 194 str.

MITIĆ, Marija, Čolin Tanja, Hrnjica Sulejman, Marković Lela, Ilić Emina, Pavlović Miodrag, Radojević Branka, Rajović Vera, Šarac Nada, Vanjek Saša, Vujović Zorica: Hraniteljstvo kao izazov: porodični smeštaj dece sa posebnim potrebama: Beograd: Familia, 2007: - 117 str.

MITIĆ, Vojislav: Osnovni pojmovi iz psihološke statistike. Beograd : Radunić, 2007 - 283 str.

MOMIROVIĆ, Konstantin, KOSTIĆ Petar, HOŠEK Ankica: Tanatos - nagon smrti. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 140 str.

OBRADOVIĆ, Ružica: SOS za tinejdžere: odgovori na pitanja koja prate odrastanje. Beograd: Kreativni centar, 2007. - 107 str.

PEŠIĆ, Jelena M.: Kritičko mišljenje: od logike do emancipatorne racionalnosti. Beograd: Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, 2008. - 219 str.

PLUT, Dijana (urednica): Kvalitet udžbenika za mlađi školski uzrast.  Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta, 2007. - 357 str.

PLUT, Dijana, POPADIĆ, Dragan: U lavirintu nasilja: istraživanje nasilja u ustanovama za decu bez roditeljskog staranja u Srbiji.: Beograd: Institut za psihologiju, 2007: - 207 str.

POKRAJAC, Branko: Psihologija sporta. Beograd: D.T.A. Trade: Visoka škola strukovinih studija "Akademija Fudbala", 2007. - 128 str.

POLOVINA, Nada i BOGUNOVIĆ, Blanka (priredile): Saradnja škole i porodice: pretpostavke, teškoće i mogućnosti. Beograd: Instintut za pedagoška istraživanja, 2007. - 304 str.

POLOVINA, Nada: Osećajno vezivanje: teorija, istraživanja, praksa. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2007. - 228 str.

SPASENOVIĆ, Vera: Vršnjački odnosi i školski uspeh. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2008: - 205 str.

SRETENOV, Dragana: Kreiranje inkluzivnog vrtića - deca ometena u razvoju u redovnoj predškolskoj ustanovi. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2008. - 294 str.

STEPANOVIĆ, Ivana: Mišljenje u adolescenciji: razvojni tok i uloga porodice. Beograd: Institut za psihologiju, 2007. - 249 str.

TODOROVIĆ, Dejan: Metodologija psiholoških istraživanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2008. - 499 str.

TOVILOVIĆ, Snežana: Procena zrelosti za školu - kako pristupiti problemima procene zrelosti i adaptacije marginalizovane dece na školu. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 72 str.

TREBJEŠANIN, Žarko: Rečnik Jungovih pojmova i simbola. Beograd: HESPERIAedu, 2008. - 508 str.

VASOVIĆ, Mirjana: U predvorju politike: politička socijalizacija u detinjstvu i ranoj adolescenciji: Beograd: Službeni glasnik, 2007: - 334 str.

VUKOSAVLJEVIĆ-Gvozden, Tatjana (urednica): Psihoanaliza nakon Frojda: razvoj ralacione perspektive. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 194 str.

VUKOSAVLJEVIĆ-Gvozden, Tatjana: Teorije i praksa psihoterapije i savetovanja: priručnik.- Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2007. - 79 str.

VUKOVIĆ, Veljko: Neki metodički, psihološki i metodološki aspekti učenja i istraživanja matematike. Jagodina: Pedagoški fakultet. 2008 - 377 str.

ŽIROPAĐA, Ljubomir: Uvod u psihologiju. Beograd: Čigoja štampa, 2007. - 270 str.


Symposium

Save the date: Symposium ‘Lessons learned from the European Countries’

INFO

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 152 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović