Конгрес психолога Србије 2024 – други позив

Све нам је ближи Конгрес психолога Србије 2024, чија ће главна тема бити Различитости и кризе – психологија пред изазовима савременог доба. У складу са темом, нагласак ће бити на изазовима које донoсе различитости и кризе у свакодневном животу, уз осврт на маргинализоване групе. Као што је већ уобичајено, у програм Конгреса биће укључене тематске…