Иницијатива за оснивање дневног боравка за децу и младе са проблемима у понашању

Град Београд је усвојио Иницијативу за оснивање дневног боравка за децу и младе са проблемима у понашању у којем ће корисници боравити током дана – а у сукобу су са законом, родитељима, школом или заједницом. Рад ове установе ће бити у целости финансиран од стране града. Корисници ове услуге су деца и млади узраста од…