NOVA GRUPA TERAPIJA PRODUŽENOG IZLAGANJA (PE) ZA RAD SA PTSP-om

Centar za primenjenu psihologiju ponovo organizuje obuku Terapija produženog izlaganja (Prolonged Exposure Therapy – PE) – 15, 16, 22. i 23. septembra 2023. godine. Obuka predviđa četiri onlajn susreta po osam sati (od 11 do 19 časova), preko ZOOM aplikacije. Polaznici dobijaju sertifikat CTSA (Center For The Treatment And Study Of Anxiety, University of  Pennsylvania)…