ŠKOLA KOJA NEGUJE SNAGE, pozitivno obrazovanje u razvoju karakternih snaga i vrlina dece

Cilj obuke je osposobiti učesnike za realizaciju radionica za jačanje ličnih snaga, vrlina karaktera i pozitivnih motivacijskih procesa kod učenika Specifični ciljevi obuke su: Trajanje obuke je 20 sati raspoređenih u 8 sati digitalne obuke (upoznavanje sa teorijskim konceptima na kojima je zasnovan pristup usmeren na lične snage kroz video materijal, upitnike, prezentacije), 8 sati…