act

NOVI TERMIN! ACT: osnovni iskustveno-instruktivni kurs – 17. i 18. jun 2023. Beograd

Centar za primenjenu psihologiju ponovo organizuje obuku iz integrativnog modela psihološke promene – Terapija posvećenosti i prihvatanja (ACT): osnovni iskustveno-instruktivni kurs. Obuka će biti održana 17. i 18. juna 2023. Rok za prijavu je 8. jun 2023. godine. Integracija kognitivno – bihejvioralnih i istočnjačkih tehnika u novom, inventivnom terapijskom modelu Terapija posvećenosti i prihvatanja ili…