Пројекат кризне психосоцијалне подршке заједници

Верујемо да су до Вас стигне недавне трагичне вести о насилним догађајима у нашој земљи. Ова ситуација је изузетно тешка и може оставити трајне последице на све укључене. Због тога је важно да се трауматизованим лицима пружи психолошка помоћ како би се што пре превазишле тешкоће и ублажиле последице трауме. Влада РС оформила је Радну…