ACT 2.2 – 13. i 14. maj 2023. Beograd

Centar za primenjenu psihologiju organizuje napredni kurs iz Terapije posvećenosti i prihvatanja (ACT 2.2): Majndfulnes i defuzioniranje – moć sadašnjeg trenutka. Planirano je da se kurs održi 13. i 14. maja 2023. u Beogradu. Rok za prijavu je 26. april 2023. godine.  Informacije i prijava na mejl: cpp@dps.org.rs Terapija posvećenosti i prihvatanja ili ACT(Acceptance and Commitment Therapy) je model psihološke promene nastao kao mudra…