act

ACT 2.1 – 22. i 23. april, Beograd

Centar za primenjenu psihologiju organizuje Napredni iskustveno-instruktivni kurs ACT 2.1 u Beogradu. Planirano je da se kurs održi 22. i 23. aprila 2023. godine. Rok za prijavu je 13. april 2023. godine Osnovni cilj naprednog programa je usavršavanje veština profesionalaca da na specifičan način sagledaju probleme klijenata, motivišu ih na promenu i dopune svoju savetodavnu…

Uvodni kurs: RORŠAH TEST – obuhvatni sistem Džona Eksnera od 22. aprila 2023. godine

Centar za primenjenu psihologiju ponovo organizuje Uvodni kurs: RORŠAH TEST – obuhvatni sistem Džona Eksnera, autora i predavača Biljane Šaula-Marojević, sa početkom 29. aprila 2023. godine. Uvodni kurs traje 42 sata, organizovanih u 7 susreta. Rok za prijavu je 22. april 2023. godine. Detaljnije informacije možete dobiti putem mejla: cpp@dps.org.rs i putem brojeva telefona: 011/32…