ОБРАЗОВАЊЕ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19: ИСКУСТВА И ПОУКЕ

Позив за учешће на међународној научној конференцији ОБРАЗОВАЊЕ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19:ИСКУСТВА И ПОУКЕ  Факултет за образовање учитеља и васпитача, Универзитета у Београду  (ранији назив Учитељски факултет, Универзитета у Београду) Београд, од 1. до 3. јуна. 2023. године Поштовани/а, Факултет за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду (ранији назив Учитељски факултет Универзитета у Београду)…